Παρασκευή, 09 Αυγούστου 2019 00:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
15897/07-08-2019 46.375 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 10/09/2019, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.