Παρασκευή, 09 Αυγούστου 2019 00:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
15899/07-08-2019 44.529 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 10/09/2019, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:45 π.μ. έως 11:00 π.μ.