Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου 2019 00:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
151576/7039/04-09-2019 6.155 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 11/10/2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.