Παρασκευή, 06 Σεπτεμβρίου 2019 00:00

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Αναβολή διενέργειας δημοπρασιών δημοσίων ακινήτων της ΠΕ Κιλκίς , με ημερομηνίες 27-8-2019 & 28-8-2019 για τις 24-9-2019 & 26-9-2019 αντίστοιχα» 

Από τη Διεύθυνση της Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ανακοινώνεται ότι ύστερα από το πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Θεμάτων και Επίλυσης Διαφορών Π.Ε. Κιλκίς ,το οποίο συντάχθηκε στις 5-9-2019:

  1. η με ημερομηνία 27-8-2019 δημοπρασία αναβάλλεται για τις 24-9-2019 ημέρα Τρίτη με την ίδια σειρά και ώρα , όπως κοινοποιήθηκε με το α.π. οικ.453171/19022/16-7-2019 έγγραφο (πίνακας) της υπηρεσίας μας.
  2. η με ημερομηνία 28-8-21019 δημοπρασία αναβάλλεται για τις 26-9-2019 ημέρα Πέμπτη με την ίδια σειρά και ώρα, όπως κοινοποιήθηκε με το α.π. 453183/19023/16-7-2019 έγγραφο (πίνακας) της υπηρεσίας μας.

 

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΔΑΟΚ

 

ΑΡΓΥΡΗ ΛΕΥΚΗ