Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019 00:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
132250/14-08-2019 5.908  Καλλιέργεια
Ημερομηνία Δημοπρασίας 25/09/2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 09:15 π.μ. έως 09:30 π.μ.