Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019 00:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
132249/14-08-2019 8.105,91  Καλλιέργεια
Ημερομηνία Δημοπρασίας 25/09/2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 09:30 π.μ. έως 09:45 π.μ.