Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019 00:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
132254/14-08-2019 15.500 Αγροτική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 25/09/2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 09:45 π.μ. έως 10:00 π.μ.