Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019 13:54
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
182/07-01-2019 9.141 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 13/02/2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:50 π.μ.