Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019 13:55
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
180/07-01-2019 2.331,87 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 13/02/2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 09:30 π.μ. έως 09:50 π.μ.