Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019 13:57
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
188/07-01-2019 14.265 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 13/02/2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 12:00 μ.μ. έως 12:20 μ.μ.