Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019 13:24
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
1565/31-01-2019  1.795 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 5/03/2019, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11:30 π.μ. έως 11:50 π.μ.