Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019 10:56
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
1615/01-02-2019 13.034  Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 14/03/2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:50 π.μ.