Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019 10:57
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
1614/01-02-2019 7.035  Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 14/03/2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:20 π.μ.