Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2016 12:28

Μέσω αυτής της ψηφιακής υπηρεσίας ο κάτοχος εκμετάλλευσης χοίρων μπορεί να κοινοποιήσει την καθιερωμένη ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής του, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσέλευσή του στις οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες και η προσκόμιση του μητρώου της εκμετάλλευσής του.

Με την υποβολή της ετήσιας απογραφής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, ενημερώνεται αυτόματα η ηλεκτρονική καρτέλα του κατόχου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ.