Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016 12:21

Το ΥπΑΑΤ δημιούργησε στο διαδίκτυο τις απαραίτητες ψηφιακές υποδομές, με σκοπό να προσφέρει δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των συντελεστών παραγωγής, εμπορίας, διακίνησης  και προβολής των «Ελληνικών Τροφίμων».