«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελεσμάτων 1ης κατάταξης του Μέτρου 22 » **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
Διαδικτυακή (on line) λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων
 • Εγκεκριμένα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω διαδικτύου (on line)

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν) κάθε εγκεκριμένος ιστότοπος (website) που πωλεί κτηνιατρικά φάρμακα μέσω διαδικτύου (on line) στο κοινό θα πρέπει να εμφανίζει ένα συγκεκριμένο λογότυπο. Αυτό ισχύει για τα εγκεκριμένα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και τα φαρμακεία. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και τα φαρμακεία που πωλούν κτηνιατρικά φάρμακα διαδικτυακά (on line) θα πρέπει να εμφανίζουν τον παρακάτω μπλε λογότυπο στους ιστότοπους τους (websites).

Τα κτηνιατρικά φάρμακα που επιτρέπεται να πωλούνται διαδικτυακά (on line) από τα εγκεκριμένα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων/φαρμακεία είναι μόνον τα μη συνταγογραφούμενα. Απαγορεύεται η διαδικτυακή πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων που υπόκεινται σε κτηνιατρική συνταγή.

Ο σκοπός του λογότυπου είναι να υποδείξει στους καταναλωτές ότι ο ιστότοπος που επισκέπτονται αφορά σε κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων/φαρμακείο που λειτουργεί νόμιμα καθώς και να αποτρέψει την είσοδο ψευδεπίγραφων (πλαστών) φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο μπλε λογότυπος που φαίνεται παρακάτω χρησιμοποιείται από τους εγκεκριμένους ιστότοπους που πωλούν κτηνιατρικά φάρμακα διαδικτυακά (on line) 

Logo για καταστήματα Λιανικής πώλησης

 

 

 

 

 

Πρωτίστως, θα πρέπει να ελέγξετε ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα από το οποίο σκοπεύετε να αγοράσετε  κτηνιατρικά φάρμακα έχει εγκριθεί από μια αρμόδια αρχή της ΕΕ και, ως εκ τούτου, έχει άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα εγκεκριμένα καταστήματα online με το μπλε λογότυπο της ΕΕ.

Ο μπλε λογότυπος της ΕΕ πρέπει να εμφανίζεται σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα που είναι εγκεκριμένα να πωλούν κτηνιατρικά φάρμακα. Εάν δεν υπάρχει λογότυπος, μπορείτε να είστε σχεδόν βέβαιοι ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα πωλεί φάρμακα παράνομα ή βρίσκεται εκτός της ΕΕ γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να προβείτε σε αγορά καθώς, απαγορεύεται να αποστέλλονται κτηνιατρικά φάρμακα στην Ελλάδα από χώρες εκτός ΕΕ / ΕΟΧ.

Ο μπλε λογότυπος της ΕΕ πιστοποιεί ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει εγκριθεί από αρμόδια αρχή της ΕΕ να πωλεί κτηνιατρικά φάρμακα.

 • Είναι εύκολο να ελέγξετε αν μπορείτε να εμπιστευτείτε έναν ιστότοπο:
  • Όταν επισκέπτεστε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που πωλεί κτηνιατρικά φάρμακα στο διαδίκτυο, αναζητήστε το μπλε λογότυπο της ΕΕ.
  • Όταν κάνετε κλικ στο λογότυπο, ελέγξτε αν σας μεταφέρει σε μια ιστοσελίδα που σας δείχνει τον κατάλογο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ή άλλων αρμόδιων αρχών της ΕΕ) με τα νομίμως λειτουργούντα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων ή φαρμακεία.
  • Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων ή φαρμακείο που έχετε επισκεφθεί είναι καταχωρημένο στον κατάλογο με μια διεύθυνση ιστότοπου. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και τα φαρμακεία στους καταλόγους αυτούς είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να πωλούν κτηνιατρικά φάρμακα και έχουν ενημερώσει για τη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων στο διαδίκτυο.
  • Εάν το κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων/φαρμακείο είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό κατάλογο, μπορείτε να συνεχίσετε με την αγορά σας από αυτόν τον ιστότοπο.
  • Μην αγοράζετε κτηνιατρικά φάρμακα από ιστοσελίδες χωρίς το μπλε λογότυπο της ΕΕ.

Τα ακόλουθα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακεία είναι εγκεκριμένα να πωλούν κτηνιατρικά φάρμακα στο διαδίκτυο (on line) :

Logo για καταστήματα Λιανικής πώλησης 2

Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών  

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: