« 3η Τροποποίηση Απόφασης για Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2022 » **** « Αποτελέσματα υπομέτρου 6.1, εγκατάσταση Νέων Γεωργών » **** «Ανακοίνωση ανάρτησης οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022 » **** «Αποστολή έγκρισης χορήγησης αδειών νέων φυτεύσεων έτους 2022» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 13 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020, ΕΤΟΥΣ 2022» **** «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp.» **** «12η Τροποποίηση της αριθμ. απόφασης 593/37447/31.03.2017(ΦΕΚ B’1190) του Υπομέτρου 4.2» **** «Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» **** « Ρυθμιστικών μέτρων για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval)» **** « ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Μέτρου 13 έτους 2021 » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η μικροβιακή αντοχή είναι η αντοχή που αναπτύσσουν οι μικροοργανισμοί στις αντιμικροβιακές ουσίες, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ή και καθόλου ευαίσθητοι σε αυτές. Τα ανθεκτικά μικρόβια που δημιουργούνται δεν καταστρέφονται από τα αντιβιοτικά όπως συμβαίνει, με τους ευαίσθητους μικροοργανισμούς, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται ελεύθερα και να είναι αυτά που τελικά επιβιώνουν και μεταφέρουν την αντοχή στις επόμενες γενιές μικροβίων, με αποτέλεσμα να επικρατούν και να αναπτύσσονται στον οργανισμό ανθρώπων και ζώων.

Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη διαχρονική απειλή για τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή της Παν-Αντοχής η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μην είναι σε θέση να θεραπεύσει λοιμώξεις από κοινά βακτήρια.

Η ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής αποτελεί επομένως, ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο και αφορά στην ιατρική, κτηνιατρική, γεωργία/κτηνοτροφία και το περιβάλλον. Η συνεργασία όλων αποτελεί σύγχρονη αναγκαιότητα για την ολιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Ιδιαίτερα, για τη χώρα μας η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής αποτελεί προτεραιότητα δημόσιας υγείας και μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Υγειονομικό μας Σύστημα.

Πρωταρχικός στόχος είναι ο άμεσος περιορισμός της κατανάλωσης των αντιμικροβιακών ουσιών σε ανθρώπους και ζώα με στοχευμένες δράσεις και πολιτικές στο πλαίσιο της προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας.

Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός διατομεακού εθνικού στρατηγικού σχεδίου δράσης με στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, τον περιορισμό της χρήσης των αντιβιοτικών, την απουσία καταλοίπων αντιβιοτικών στα τρόφιμα, την παρακολούθηση των τάσεων της αντοχής και της χρήσης αντιβιοτικών, αλλά και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας.

Ηγετικό ρόλο στην όλη προσπάθεια έχουν οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς για την χάραξη και εφαρμογή της ενδεδειγμένης πολιτικής που εμπλέκονται στη δημόσια υγεία, την κτηνιατρική, γεωργία/κτηνοτροφία και περιβάλλον.

Πρόκληση για όλους αποτελεί η εξεύρεση τρόπων για μια ολιστική, διατομεακή και πολύπλευρη προσέγγιση σε αυτό το συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα.

 Δ/νση Προστασίας των Ζώων,Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: