• ΥΑ 481/67903/(ΦΕΚ Β΄359/23.03.2022) Πρόγραμμα Επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή, τα πτηνά και σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό, για το έτος 2022.
 • ΥΑ 394/59598/(ΦΕΚ Β΄862/05.03.2021) Πρόγραμμα Επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή, τα πτηνά και σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό, για το έτος 2021.
 • ΥΑ 1008/89106/23.03.2020 Πρόγραμμα Επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα Iπποειδή, στα πτηνά και σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό (ΦΕΚ Β΄1404/15.04.2020). (23.03.2020)
 • ΦΕΚ 508 Β΄/20.02.2019 Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά για το 2019. (20.02.2019)
 • ΦΕΚ 43 Β΄/18.01.2018 Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά για το 2018. (23.01.2018)
 • ΦΕΚ 351/09.02.2017 Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά για το 2017. (15.02.2017)
 • ΥΑ 350/12778/29.01.2016(ΦΕΚ Β’ 379/18.02.2016) Πρόγραμμα επιτήρησης  του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και στα πτηνά για το έτος 2016. (03.03.2016)
 • ΥΑ 27/3259/14.01.2015 Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα άγρια πτηνά(ΦΕΚ Β΄142/22.01.15). (02.02.2015)
 • ΥΑ 4758/150943/05.12.2013) Πρόγραμμα Ελέγχου του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα άγρια πτηνά (ΦΕΚ Β΄3148/11.12.2013). (03.02.2014)

Δ/νση Υγείας των Ζώων 

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: