«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελεσμάτων 1ης κατάταξης του Μέτρου 22 » **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)
στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου

 

ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΟΣΠΡΙΑ

Α/Α  

ΠΡΟΙΟΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΟΠ ή ΠΓΕ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1 Ακτινίδιο Σπερχειού ΠΟΠ 319101/18.01.94 (ΦΕΚ 25/18.01.94)
296533/18.01.95 (ΦΕΚ 58/31.01.95)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
2 Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας  ΠΟΠ 317706/14.01.94 (ΦΕΚ 18/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
3 Κούμ Κουάτ Κέρκυρας  ΠΓΕ 317718/14.01.94 (ΦΕΚ 17/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
Ξερά σύκα Κύμης ΠΟΠ 313420/07.01.94 (ΦΕΚ 6/11.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου ΠΟΠ 315774/14.01.94 (ΦΕΚ 17/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου ΠΟΠ 444266/16.12.93 (ΦΕΚ 934/24.12.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L148/1996
Φυστίκι Μεγάρων  ΠΟΠ 317705/14.01.94 (ΦΕΚ 17/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L163/1996
Φυστίκι Αίγινας  ΠΟΠ 317710/14.01.94 (ΦΕΚ 18/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L163/1996
Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων ΠΓΕ 317708/14.01.94 (ΦΕΚ 18/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L163/1996
10 Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης ΠΟΠ 317716/14.01.94 (ΦΕΚ 16/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L163/1996
11  Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου ΠΟΠ 317729/18.01.94 (ΦΕΚ 23/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L22/1997
12  Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως  ΠΟΠ 315778/14.01.94 (ΦΕΚ 17/14.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L156/1997
13  Ροδάκινα Νάουσας ΠΟΠ 317735/18.01.94 (ΦΕΚ 23/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L15/1998
14  Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου ΠΓΕ 113/18.01.94 (ΦΕΚ 25/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L15/1998
15  Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου ΠΓΕ 114/18.01.94 (ΦΕΚ 25/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L15/1998
16  Φασόλια (γίγαντες ελέφαντες) Πρεσπών Φλώριναs ΠΓΕ 112/18.01.94 (ΦΕΚ 25/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L202/1998
17  Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ 111/18.01.94 (ΦΕΚ 25/18.01.94)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L202/1998
18  Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα ΠΟΠ 442597/22.11.93 (ΦΕΚ 864/26.11.93)
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L202/1998
19  Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου  ΠΓΕ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C166/2001
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L82/2002
20  Ακτινίδιο Πιερίας ΠΓΕ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C76/2002
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L318/2002
21  Μήλο Καστοριάς ΠΓΕ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C67/2002
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L318/2002
22  Φασόλια Γίγαντες-Ελέφαντες Καστοριάς ΠΓΕ

Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 229/24.08.2016
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ C135/16.04.2016
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C120/2002
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L203/2003

23  Σταφίδα Ζακύνθου ΠΟΠ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C179/2007
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L141/2008
24  Φάβα Σαντορίνης ΠΟΠ Προδιαγραφές 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C215/2019
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L266/2010
25  Φιρίκι Πηλίου ΠΟΠ Προδιαγραφές 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C222/2010

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L110/2011
26  Σταφίδα Ηλείας ΠΓΕ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C233/2010
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L122/2011 
27 Πατάτα Νάξου ΠΓΕ

Επικαιροποιημένες Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C91/2011
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L319/2011
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L91/17.03.2021
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ C383/13.11.2020

28  Φασόλια Βανίλιες Φενεού ΠΓΕ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C273/2011
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L134/2012
29  Μανταρίνι Χίου ΠΓΕ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L337/2012
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C19/2012
30  Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη ΠΟΠ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C155/2012
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L133/2013
31 Τοματάκι Σαντορίνης ΠΟΠ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L349_2013
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C167/2013
32 Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης ΠΓΕ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  L17/2016
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  C101/2014
33 Φάβα Φενεού ΠΓΕ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L245/2016
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C164/2016
34 Αγκινάρα Ιρίων ΠΓΕ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L231/14.09.2018
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ C53/13.02.2018
35 Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου/
Λόπια Κατταβιάς Ρόδου 
(FASOLIA KATTAVIAS RODOU/
LOPIA KATTAVIAS RODOU)
ΠΓΕ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L148/11.05.2020
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ C428/20.12.2019
36 ΡΟΔΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ/ RODI ERMIONIS ΠΟΠ Προδιαγραφές
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L326/08.10.2020
Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ C200/15.06.2020

 

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: