Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 09:24

Χρήσιμες Πληροφορίες

Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας-Aleurocanthus spiniferus (Ιούνιος 2022)
Επιβλαβείς οργανισμοί-Αromia bungii (Coleoptera: Cerambycidae) (Οκτώβριος 2019)
Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας-Aleurocanthus spiniferus (Οκτώβριος 2019)
Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας Xylella fastidiosa (Ξυλλέλα) και Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης (Απρίλιος 2018)
Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών (Νοέμβριος 2016)
Βακτηριακό έλκος της ακτινιδιάς και ορθές πρακτικές για την προστασία της καλλιέργειας (Νοέμβριος 2016)

Αναρτήσεις Προηγούμενων Ετών