Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2019 13:30

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Αφθώδης Πυρετός, FMD
Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών, PPR
Ευλογιά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΖΩΟΤΙΑΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Βρουκέλλωση
Καταρροϊκός Πυρετός

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ

      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια

Δ/νση Υγείας των Ζώων