Παρασκευή, 19 Ιουλιου 2019 07:30

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

aigoprobata 130917

 

 

Διαδικασίες έγκρισης μέσων σήμανσης: Κωδικοποίηση διατάξεων εθνικής νομοθεσίας

 

Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών