Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2019 15:30
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  1. Εφαρμογή απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης & Τροφίμων 183351/07.04.2010 αριθμ.πρωτ.187549/06.08.2010
  2. Σκευάσματα αναφοράς για την διεξαγωγή πειραμάτων μετά την εφαρμογή του Κανονισμού 1107/2009 αριθμ.πρωτ.96590/16.05.2011
  3. Αποθήκευση φ/π που χρησιμοποιούνται για πειραματισμό αριθμ.πρωτ.97091/24.05.2011
  4. Πρωτόκολλο Πειραματισμού για τη καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς αριθμ.πρωτ.99103/03.08.11
  5. Πρωτόκολλο Πειραματισμού για τη καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς αριθμ.πρωτ.3041/33974/19.03.2013
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής