Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019 14:10
1. Νομοθεσία
2. Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Υπολειμμάτων Φ.Π. σε προϊόντα φυτικής προέλευσης (National Control Programmes for Pesticide Residues) 
3. Αποτελέσματα (Results)

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής