«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης ) έως τις 30 Ιουνίου 2023 καθώς με τη συνημμένη απόφαση πήρε παράταση» **** «Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων υλοποίησης παρεμβάσεων στήριξης του τομέα της μελισσοκομίας στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027.» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράτασης Υποβολής Μεταβιβάσεων αφορά στη 2η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.09» **** «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Μητρώου Αξιολογητών για τα έργα και τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ» **** «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την υλοποίηση της Δράσης "Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων" του Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος του Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027» **** «2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: - υποέργο 1: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»» **** «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Της Ετήσιας Παράτασης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.–27. (Πηγή FAS/ USDA)

ΠΟΡΤΟΚAΛΙΑ

Η παραγωγή πορτοκαλιών στην Ε.Ε. συγκεντρώνεται στην Μεσογειακή λεκάνη. Η Ισπανία και η Ιταλία αποτελούν τις μεγαλύτερες παραγωγές χώρες πορτοκαλιών της Ε.Ε. και αντιπροσωπεύουν το 80% της συνολικής παραγωγής της.
Το υπόλοιπο 20% αφορά τις παραγωγές πορτοκαλιών στην Ελλάδα, τη Κύπρο και την Πορτογαλία.
Ενώ παρατηρείται αύξηση της παραγωγής στην Ισπανία, κατά το τρέχον εμπορικό έτος 2012/2013, έναντι των προηγούμενων εμπορικών ετών, εντούτοις η συνολική παραγωγή στην Ε.Ε. φαίνεται να παρουσιάζει μία σταδιακή μείωση, για το ίδιο χρονικό διάστημα, που οφείλεται στην μείωση της παραγωγής στην Ιταλία.
Η Ισπανική παραγωγή πορτοκαλιών αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της συνολικής στην Ε.Ε.
Οι συνεχείς βροχοπτώσεις ανάγκασαν τους παραγωγούς να σταματήσουν τις διαδικασίες συγκομιδής, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
Ωστόσο αυτές οι βροχοπτώσεις επέτρεψαν μια καλύτερη διαχείριση της παραγωγής που είχε άμεση επίδραση στις χονδρικές τιμές του προϊόντος.
Ένας άλλος παράγοντας επίσης που συνέβαλλε στην βελτίωση των τιμών παραγωγού, ήταν η εισαγωγή στην καλλιέργεια πολύ πρώιμων και όψιμων ποικιλιών που επιμήκυναν, αντίστοιχα, την διαθεσιμότητα των πορτοκαλιών σε μεγαλύτερης διάρκειας παραγωγική περίοδο και που είχε ως αποτέλεσμα την σταθερότερη διακύμανση των τιμών κατά το εμπορικό έτος.
Οι κυριότερες περιοχές παραγωγής πορτοκαλιών στην Ισπανία είναι η Βαλέντσια και η Ανδαλουσία και ενώ η καλλιεργούμενη έκταση εσπεριδοειδών στην Βαλέντσια μειώθηκε λόγω της αστικής πίεσης, η πραγματοποίηση νέων φυτεύσεων στην Ανδαλουσία, εξισορρόπησε την μείωση αυτή.
Οι πιο δημοφιλείς ποικιλίες πορτοκαλιών στην Ισπανία είναι η Navel και Valencia.
Στην Ιταλία η παραγωγή πορτοκαλιών παρουσιάζει μείωση κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο εμπορικό έτος.
Αυτό οφείλεται στις πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες (καταιγίδες, χαλάζι κτλ) που επικράτησαν στις αρχές της άνοιξης του 2012.
Η παραγωγή των κόκκινων πορτοκαλιών κατέγραψε σημαντική πτώση της τάξης του 30%, η οποία αυξήθηκε σε 45% στην περίπτωση των όψιμων ποικιλιών.
Οι κυριότερες περιοχές καλλιέργειας είναι η Σικελία και η Καλαβρία, όπου παράγεται το 80% της συνολικής παραγωγής στην Ιταλία.
Οι πλέον διαδεδομένες ποικιλίες πορτοκαλιών που καλλιεργούνται στην Ιταλία είναι: Torocco (T.commune, T.galici, T.gallo, T.scize, T.nucellare)
Moro (M. commune, M. nucellare)
Sanguinello (S. moscato cuscuna, S.moscato nucellare, Sanguigno ovale – calabrese), Biondo commune, Navellina και η Washington navel.
Στην Ελλάδα η συνολική παραγωγή κατά το εμπορικό έτος 2012/2013 παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Οι κυριότερες περιοχές παραγωγής είναι η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Άρτα), η Κρήτη και η Χίος.
Η παραγωγή των κυριότερων παραγωγών Κ.Μ της Ε.Ε. φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΤΗ

Κράτη Μέλη

2010/2011(σε ΜΤ)

2011/2012(σε ΜΤ)

2012/2013(σε ΜΤ)

ΙΣΠΑΝΙΑ

3.114.800

2.801.300

2.933.800

ΙΤΑΛΙΑ

1.950.000

2.300.000

1.950.000

ΕΛΛΑΔΑ

901.342

894.560

914.000

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

208.000

205.000

206.300

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚAΛΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. – 27

portokalia ee

Νωπή κατανάλωση:
Η νωπή κατανάλωση πορτοκαλιών στην Ε.Ε. αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα και περίπου στους 5.200.000 ΜΤ η οποία ισοδυναμεί με κατανάλωση 10κιλών/κεφαλή, κατά μέσο όρο.
Για παράδειγμα στην Ισπανία η νωπή κατανάλωση ανέρχεται περίπου στο 20% της συνολικής κατανάλωσης του έτους 2012 και η εσωτερική κατά κεφαλή κατανάλωση ανήλθε στα 20 κιλά κατά το ίδιο έτος.
Στην Ιταλία η νωπή κατανάλωση αναμένεται να μειωθεί λόγω της μικρότερης εσωτερικής παραγωγής ενώ στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει σταθερή.
Αγορά:
Η Ε.Ε. είναι σημαντικός εισαγωγέας πορτοκαλιών.
Εντούτοις η εσωτερική αγορά στην Ε.Ε. παίζει ένα ρόλο «κλειδί», λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή συγκεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
Τα υπόλοιπα Κ.Μ. της Ε.Ε. αποτελούν τους κύριους προορισμούς των πλεονασματικών ποσοτήτων των προαναφερθέντων παραπάνω παραγωγών Κ.Μ.
Κύριος προμηθευτής της Ε.Ε. όσον αφορά τις επιπλέον ποσότητες πορτοκαλιών είναι η Ν. Αφρική, η οποία προμηθεύει την Ευρωπαϊκή Αγορά κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και δευτερευόντως η Αίγυπτος η οποία προμηθεύει την Ε.Ε. με πορτοκάλια μέχρι την εποχή που αρχίζουν να παράγουν, ενδοκοινοτικά, οι πρώιμες ποικιλίες.
Στους κύριους προορισμούς των Ευρωπαϊκών πορτοκαλιών, χωρίς όμως να περιορίζονται μόνον σε αυτούς, περιλαμβάνονται η Ελβετία, η Σερβία η Ρωσία, η Νορβηγία και η Κροατία (έγινε και επίσημα Κ.Μ. της Ε.Ε. από 01.07.2013).
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται η παραγωγή, η προμήθεια, η ζήτηση, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές πορτοκαλιών στην Ε.Ε., κατά χώρα προέλευσης και προορισμού, αντίστοιχα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. (σε ΜΤ)

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

413.916

333.584

395.522

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

132.929

101.308

140.012

ΜΑΡΟΚΟ

94.013

99.465

82.822

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

87.936

82.654

48.397

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

70.956

58.276

38.553

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

158.835

124.333

111.133

ΣΥΝΟΛΟ

958.585

799.620

816.439

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. (2011/2012)portokalia eisagoges ee

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΑΠΟ Ε.Ε. (σε ΜΤ)

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

2009/2010

2010/2011

2011/2012

ΕΛΒΕΤΙΑ

58.342

56.019

57.136

ΣΕΡΒΙΑ

36.011

43.515

34.788

ΡΩΣΙΑ

21.626

28.479

33.412

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

29.289

28.109

28.974

ΚΡΟΑΤΙΑ

22.422

26.903

22.609

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

       104.410

135.428

127.778

ΣΥΝΟΛΟ

272.100

318.453

304.697

(Πηγή:GTA)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΑΠΟ Ε.Ε. – 27

portokalia exagoges apoee

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.ΕΝΩΠΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

 Ε.Ε. - 27


2010/2011


2011/2012


2012/2013

Έναρξη ε.ε. Νοέμβριος 2010

Έναρξη ε.ε. Νοέμβριος 2011

Έναρξη ε.ε.Νοέμβριος 2012

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (σε ha)

316.158

317.082

313.819

ΠΑΡΑΓΩΓΗ x1.000 ΜΤ

6.198

6.225

6.028

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ x 1.000 ΜΤ

800

816

800

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ x 1.000 ΜΤ

6.998

7.041

6.828

ΕΞΑΓΩΓΕΣ x 1.000 ΜΤ

318

305

320

ΝΩΠΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

x 1.000 ΜΤ

5.324

5.540

5.358

ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

x 1.000 ΜΤ

1.356

1.196

1.150

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

x 1.000 ΜΤ

6.998

7.041

6.828

 

MANTΑΡΙΝΙΑ

Η συνολική παραγωγή μανταρινιών στην Ε.Ε. των 27, για το εμπορικό έτος 2012/2013, κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι αναμενόταν αρχικά, που οφείλεται στις δυσχερείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην Ισπανία και την Ιταλία.
Τελικά στην Ισπανία η παραγωγή μανταρινιών ήταν κατά 10% μικρότερη από αυτή του εμπορικού έτους 2011/2012.
Στην Ιταλία αναμένεται η μείωση της παραγωγής να φτάσει περίπου στο 20% σε σχέση με την αντίστοιχη του έτους 2011/2012.Σημειώνεται ότι η παραγωγή στην Ιταλία αφορά κατά 80% τις άσπερμες κλημεντίνες και κατά 20% τις υπόλοιπες ποικιλίες μανταρινιών.
Οι περιοχές όπου κυρίως καλλιεργούνται οι μανταρινιές είναι η Καλαβρία, Σικελία και η Απουλία.
Στην Ελλάδα η παραγωγή μανταρινιών για το εμπορικό έτος 2012/2013 αναμένεται αυξημένη κατά περίπου 5% σε σχέση με το προηγούμενο εμπορικό έτος.
Κύριες περιοχές καλλιέργειας είναι οι περιφέρειες της Ηγουμενίτσας, Άρτας, Μεσολογγίου και της Θεσπρωτίας. Συγκριτικά στοιχεία που αφορούν την παραγωγή μανταρινιών στην Ε.Ε. των 27 (σε ΜΤ) καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΜ της ΕΕ

Εμπορικό έτος 2010/2011

Εμπορικό έτος 2011/2012

Εμπορικό έτος 2012/2013

Ισπανία

2196600

2115900

1881500

Ιταλία

850000

770000

622500

Ελλάδα

109476

129249

135000

Κύπρος

82000

85400

77600

Πορτογαλία

34700

34400

32300

(Πηγή: FAS/USDA)

παραγωγή μανταρινιών στην Ε.Ε. των 27 (2012/2013)mantarinia paragogi ee

Κατανάλωση:
Η κατανάλωση των μανταρινιών στην Ε.Ε. των 27, αφορά κατά κύριο λόγο τη νωπή κατανάλωση που φέτος (2012/2013) αναμένεται να είναι μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη της περσινής περιόδου. Αυτό κυρίως οφείλεται στη μικρότερη διάθεση ποσοτήτων από την Ισπανία και την Ιταλία, τις κύριες παραγωγικές χώρες που υπέστησαν ζημιές από τον κακό καιρό, τις μικρότερες εισαγωγές που πραγματοποιούνται καθώς και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών στην Ε.Ε.
Εμπορία:
Η προσφορά και η ζήτηση μανταρινιών στην Ε.Ε. των 27 παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις. Έτσι ενώ τα εμπορικά έτη 2009/2010 και 2011/2012 η Ε.Ε. ήταν καθαρά εισαγωγέας , κατά το εμπορικό έτος 2010/2011, οι εξαγωγές μανταρινιών υπερσκέλισαν τις εισαγωγές. Τα διαθέσιμα στοιχεία, υποδεικνύουν ότι το έτος 2012/2013 η Ε.Ε. θα είναι και πάλι καθαρά εισαγωγέας. Για την Ε.Ε. των 27 κύριοι προμηθευτές μανταρινιών είναι το Μαρόκο και η Ν. Αφρική.
Η πρόσφατα υπογραφείσα συμφωνία Ε.Ε. και Μαρόκου (έναρξη ισχύος από Οκτώβριο 2012) επιτρέπει την αύξηση του ποσοστού εισαγωγής γεωργικών προϊόντων στην Ε.Ε. καθώς και την διευκόλυνση των διαδικασιών εξαγωγής προς αυτήν.
Όσον αφορά τις εξαγωγές της Ε.Ε., στους κύριους προορισμούς των ευρωπαϊκών μανταρινιών, συμπεριλαμβάνονται η Ρωσία, η Ουκρανία καθώς και η Η.Π.Α. Στους παρακάτω πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ καταγράφονται τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών, εξαγωγών νωπών μανταρινιών καθώς και στοιχεία που αφορούν την παραγωγή, διάθεση και ζήτηση μανταρινιών στην Ε.Ε.-27. 

Πίνακας Ι: Εισαγωγές νωπών μανιταριών στην Ε.Ε.-27 σε (ΜΤ)

Χώρα προέλευσης

Εμπορικό έτος 2009/2010

Εμπορικό έτος 2010/2011

Εμπορικό έτος 2011/2012

Μαρόκο

115.546

87.575

79.338

Ν.Αφρική

65.063

57.793

69.724

Περού

33.216

41.925

47.955

Τουρκία

64.894

49.560

44.404

Ισραήλ

36.165

29.086

42.615

Άλλες χώρες

102.298

78.409

62.530

Σύνολο εισαγωγών

417.181

344.348

346.566

Εισαγωγές νωπών μανιταριών στην Ε.Ε.-27 (2011/2012)mantarinia eisagoges ee

Πίνακας ΙΙ: Εξαγωγές νωπών μανταρινιών σε ( ΜΤ)

Χώρα προορισμού

Εμπορικό έτος 2009/2010

Εμπορικό έτος 2010/2011

Εμπορικό έτος 2011/2012

Ρωσία

59.350

91.154

100.448

Ουκρανία

27.292

54.716

55.670

Η.Π.Α

46.091

62.247

45.459

Ελβετία

38.965

37.660

40.387

Λευκορωσία

19.071

30.383

25.479

Άλλες χώρες

76.701

88.805

107.944

Σύνολο εξαγωγών

267.470

364.985

375.387

(Πηγή FAS/ USDA)

Εξαγωγές νωπών μανταρινιών από την Ε.Ε.-27 (2011/2012) 

mantarinia exagoges ee

Πίνακας ΙΙΙ: Παραγωγή, Διάθεση και Ζήτηση νωπών μανταρινιών στην E.Ε.-27Μανταρίνια νωπά

Εμπορικό έτος

2010/2011 έναρξη ε.ε. Νοέμβριος 2010

2011/2012 έναρξη ε.ε. Νοέμβριος 2011

2012/2013 έναρξη ε.ε. Νοέμβριος 2012

Καλλιεργούμενη έκταση σε ha

174.122

171.303

168.980

Παραγωγή Χ1000 ΜΤ

3.245

3.100

2.709

Εισαγωγή Χ1000ΜΤ

334

346

320

Συνολική Διάθεση Χ1000ΜΤ

3.579

3.446

3.029

Εξαγωγές Χ1000ΜΤ

364

375

360

Νωπή Κατανάλωση Χ1000ΜΤ

2.720

2.702

2.349

Για μεταποίηση Χ1000ΜΤ

495

369

320

Συνολική Διακίνηση Χ1000ΜΤ

3.579

3.446

3.029

(Πηγή: FAS/USDA)


ΛΕΜΟΝΙΑ 

Στο επίπεδο της Ε.Ε. των 27, η παραγωγή λεμονιών για το εμπορικό έτος αναμένεται να φτάσει τους 1.320.000 ΜΤ γεγονός που σημαίνει μείωση κατά 8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του προηγούμενου εμπορικού έτους.
Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις στην Ισπανία (Διεπαγγελματική Οργάνωση Παραγωγών λεμονιού/γκρέϊπ-φρουτ) η παραγωγή λεμονιών για το Ε.Ε. 2012/2013 θα φτάσει περίπου τους 625.700Μ.Τ, καταγράφοντας έτσι μια σημαντική μείωση της τάξης του 12% έναντι της περσινής παραγωγής. Αυτό έχει ως αιτία τις βροχοπτώσεις του φθινοπώρου που είχαν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ανάπτυξης των καρπών σε κανονικό μέγεθος (μικροκαρπία).
Εντούτοις, παρατηρείται μία διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των στοιχείων και εκείνων που δίνει η βιομηχανία που εκτιμά ότι η παραγωγή λεμονιών κατά το έτος 2012/2013 θα ανέλθει στους 850.000Μ.Τ.
Οι κύριες παραγωγικές περιοχές λεμονιών στην Ισπανία είναι η Μούρθια και η Βαλέντσιια, αλλά και η Ανδαλουσία όπου συνεχίζει να κερδίζει έδαφος η καλλιέργεια των λεμονιών.
Κυριότερες ποικιλίες είναι η Fino (σε ποσοστό 70% επί του συνόλου που καλλιεργείται) και η Verna (αφορά αντίστοιχα το 30% της συνολικής καλλιέργειας) που συγκομίζονται από Σεπτέμβριο μέχρι Μάρτιο και από Μάρτιο μέχρι Ιούλιο αντίστοιχα, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο το έτος με διαθέσιμα λεμόνια.
Φέτος η παραγωγή λεμονιών στην Ιταλία αναμένεται ελαφρώς μικρότερη σε σύγκριση με τη αντίστοιχη περσινή, αλλά η ποσότητα των λεμονιών θα είναι καλή. Παρατηρείται μια συνεχής μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων δεδομένου του αυξανόμενου κόστους των εισροών και λόγω των μειωμένων τιμών που απολαμβάνουν οι παραγωγοί.
Η Σικελία παραμένει η μεγαλύτερη παραγωγός περιοχή (πάνω από το 86% της συνολικής παραγωγής λεμονιών της Ιταλίας) και οι κυριότερες ποικιλίες είναι οι Femminello Commune, Monachello και Inferdonato.
Όσον αφορά την παραγωγή λεμονιών στην Ελλάδα κατά το εμπορικό έτος 2012/2013 αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή. Οι κυριότερες παραγωγικές περιοχές λεμονιών στην Ελλάδα είναι η Κορινθία, η Αχαία, η Αργολίδα η Ηλεία κ.α. Η κύρια καλλιεργούμενη ποικιλία είναι Μαγληνή που οι καρποί της είναι πολύ αρωματικοί και παράγουν έναν αρκετά όξινο χυμό.
Η συγκομιδή της εν λόγω ποικιλίας διαρκεί από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάϊο και από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο μετά από τεχνητή ωρίμανση.
Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η παραγωγή νωπών λεμονιών στην Ε.Ε.-27 σε ΜΤ.


Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Εμπορικά έτη

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Ισπανία

717.900

715.100

625.700

Ιταλία

575.000

620.000

595.000

Ελλάδα

58.000

66.123

67.000

Κύπρος

16.000

18.000

18.000

Πορτογαλία

13.132

13.000

12.000

(Πηγή: FAS/USDA)

 παραγωγή νωπών λεμονιών στην Ε.Ε.-27 (2012/2013)

lemonia paragogi ee

Νωπή κατανάλωση:
Η Ευρωπαϊκή παραγωγή λεμονιών κυρίως προορίζεται για νωπή κατανάλωση καθώς η μεταποίηση είναι δευτερεύων προορισμός. Οι καλές συνθήκες εμπορίας που επικρατούν για τα νωπά λεμόνια μειώνουν αισθητά την παράδοση ποσοτήτων λεμονιών για μεταποίηση κατά το τρέχον εμπορικό έτος.
Εμπορία: Η Ε.Ε. των 27 αποτελεί καθαρό εισαγωγέα λεμονιών όπου η Αργεντινή και η Τουρκία αποτελούν τους κύριους προμηθευτές της. Εκτός της Ε.Ε., όπου η παραγωγή λεμονιών εντοπίζεται στις Μεσογειακές χώρες, η εσωτερική εμπορία είναι εκπληκτική. Άλλα Κ.Μ. της Ε.Ε. είναι οι αποδέκτες λεμονιών προέλευσης Ε.Ε. (Ισπανίας, Ιταλίας και Ελλάδας) καθώς και η Ρωσία, η Ελβετία , η Ουκρανία και η Νορβηγία. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος εμπορικού έτους 2012/2013, χώρες του νότιου ημισφαιρίου (Αργεντινή, Ουραγουάη και Ν. Αφρική) πήραν ένα αυξανόμενο προβάδισμα για εισαγωγές όψιμων πλεονασμάτων λεμονιών. Επίσης η μικρότερη διαθεσιμότητα λεμονιών από Τουρκία είχε ως αποτέλεσμα την έντονη εξαγωγική παρουσία λεμονιών προέλευσης Ε.Ε. προς τις Ανατολικές αγορές (Ρωσία, Ουκρανία)
Στους παρακάτω πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές στην Ε.Ε.-27 σε Μ.Τ καθώς και στατιστικά στοιχεία που αφορούν την καλλιεργηθείσα έκταση, την παραγωγή, τη διάθεση και ζήτηση των λεμονιών στην Ε.Ε. 

Πίνακας Ι: Εισαγωγές νωπών λεμονιών στην Ε.Ε.-27 σε (ΜΤ)


Χώρα καταγωγής

Εμπορικά έτη

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Αργεντινή

182.184

159.668

180.541

Τουρκία

128.378

113.543

93.048

Βραζιλία

56.775

56.538

61.446

Ν.Αφρική

45.796

45.074

40.557

Μεξικό

24.913

27.287

35.022

Άλλες χώρες

32.843

18.580

22.337

Σύνολο εισαγωγών

470.887

420.690

432.951

Εισαγωγές νωπών λεμονιών στην Ε.Ε.-27 (2011/2012)

lemonia eisagoges ee

 Πίνακας ΙΙ: Εξαγωγές νωπών λεμονιών από Ε.Ε.-27 σε( ΜΤ)


Χώρα προορισμού

Εμπορικά έτη

2009/2010

 2010/2011

 2011/2012

Ρωσία

24.526

21.474

32.491

Ελβετία

13.447

14.281

14.987

Ουκρανία

6.211

4.645

11.505

Κροατία

5.443

7.636

7.689

Νορβηγία

3.340

3.839

4.394

Άλλες χώρες

13.678

16.240

28.482

Σύνολο εξαγωγών

66.645

68.115

99.548

Εξαγωγές νωπών λεμονιών από Ε.Ε.-27 (2011/2012)lemonia exagoges ee

Πίνακας ΙΙΙΛεμόνια στην 
Ε.Ε.-27

Εμπορικά έτη

2010/2011 έναρξη ε.ε. Νοέμβριος 2010

2011/2012 έναρξη ε.ε.
Νοέμβριος 2011

2012/2013 έναρξη ε.ε. Νοέμβριος 2012

Καλλιεργούμενη έκταση σε ha

84.865

81.812

78.937

Παραγωγή Χ1000 ΜΤ

1.380

1.432

1.318

Εισαγωγή Χ1000ΜΤ

421

432

420

Συνολική Διάθεση  X1000ΜΤ

1.801

1.864

1.738

Εξαγωγές Χ1000ΜΤ

    68

   99

  105

Νωπή Κατανάλωση Χ1000ΜΤ

1.386

1412

1.307

Για μεταποίηση Χ1000ΜΤ

  347

  353

   326

Συνολική Διακίνηση Χ1000ΜΤ

1.801

1.864

1738

(Πηγή: FAS/USDA)

ΓΚΡΕϊΠ- ΦΡΟΥΤ

Η συνολική παραγωγή γκρέϊπ-φρουτ στην Ε.Ε.-27 για το εμπορικό έτος 2012/2013 αγγίζει τους 93.000 ΜΤ και θα είναι αυξημένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη του προηγούμενου έτους.
Στην Ισπανία η παραγωγή γκρέϊπ-φρουτ η οποία είναι συγκεντρωμένη στην περιοχή της Μούρθια, αναμένεται να αυξηθεί και συμπαρασύρει προς τα άνω την συνολική παραγωγή στην Ε.Ε.-27.
Αντίθετα οι παραγωγές γκρέϊπ-φρουτ στην Ιταλία και την Ελλάδα θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.
Η νωπή κατανάλωση γκρέϊπ-φρουτ στην Ε.Ε.-27 θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, αποτελεί την προτιμητέα επιλογή και θα εξυπηρετηθεί από τις εισαγωγές που θα γίνουν κυρίως από Τουρκία, Ν. Αφρική, Κίνα, Ισραήλ και ΗΠΑ.
Η Ε.Ε.-27 είναι ελλειμματική στη κάλυψη της ζήτησης γκρέϊπ-φρουτ και οι εισαγωγές υπερτερούν υπερβολικά έναντι όποιων μικρών εξαγωγών προς Ρωσία, Λευκορωσία και Ελβετία που αποτελούν τους κύριους προορισμούς των εξαγωγών 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η διακύμανση της παραγωγής των εισαγωγών των εξαγωγών καθώς και λοιπά στοιχεία για τα γκρέϊπ-φρουτ στην Ε.Ε.-27. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Κ.Μ της Ε.Ε.-27 σε ΓΚΡΕΪΠ-ΦΡΟΥΤ (σε ΜΤ)


ΚΜ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΤΗ

2010/2011

2011/2012

2012/2013

ΙΣΠΑΝΙΑ

46.800

46.900

56.100

ΚΥΠΡΟΣ

23.000

20.000

18.000

ΙΤΑΛΙΑ

7.125

7.122

7.000

ΕΛΛΑΔΑ

5.512

11.765

11.500

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

208

200

210

Παραγωγή γκρέϊπ-φρουτ στην Ε.Ε.-27. 2012/2013 

greipfrout paragogi ee

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΚΡΕΪΠ ΦΡΟΥΤ ΣΤΗΝ Ε.Ε.-27 (σε ΜΤ)


ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΤΗ

2009/2010

2010/2011

2011/2012

ΤΟΥΡΚΙΑ

  75.623

  64.257

  84.170

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

  79.071

  93.876

  74.500

ΚΙΝΑ

  73.102

  50.324

  68.720

ΙΣΡΑΗΛ

  61.275

  39.743

  51.553

ΗΠΑ

  57.889

  54.232

  44.740

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

  41.639

  45.880

  29.958

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

388.599

348.312

353.641

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΚΡΕΪΠ ΦΡΟΥΤ ΣΤΗΝ Ε.Ε.-27 (2011/2012) 

greipfrout eisagoges ee

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΚΡΕΪΠ-ΦΡΟΥΤ ΑΠΟ Ε.Ε.-27 (σε ΜΤ)


ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΤΗ

2009/2010

2010/2011

2011/2012

ΡΩΣΙΑ

  8.386

   6.361

  6.471

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

  2.090

  1.996

  2.175

ΕΛΒΕΤΙΑ

  2.392

  2.317

  1.911

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

  1.605

  2.464

  1.876

ΚΡΟΑΤΙΑ

  1.272

  1.663

  1.223

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

  5.833

   5.621

  5.089

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

21.578

20.422

18.745

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΚΡΕΪΠ-ΦΡΟΥΤ ΑΠΟ Ε.Ε.-27 (2011/2012)

greipfrout exagoges ee

ΠΙΝΑΚΑΣ IV: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΓΚΡΕΪΠ-ΦΡΟΥΤ ΣΤΗΝ Ε.Ε.-27ΓΚΡΕΪΠ- ΦΡΟΥΤ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΤΗ

2010/2011 Έναρξη ε.ε.

Νοέμβριος 2010

2011/2012 Έναρξη ε.ε.

Νοέμβριος 2011

2012/2013 Έναρξη ε.ε.

Νοέμβριος 2012

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ha

2.773

2.506

2.548

ΠΑΡΑΓΩΓΗ x 1.000 ΜΤ

     83

    86

     93

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ x 1.000 ΜΤ

    348

  353

    330

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ x 1.000 ΜΤ

    431

  439

    423

ΕΞΑΓΩΓΕΣ x 1.000 ΜΤ

     20

    19

      20

ΝΩΠΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ x 1.000 ΜΤ

    380

   389

    373

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ x 1.000 ΜΤ

      31

     31

      30

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ x 1.000 ΜΤ

    431

   439

     423

(Πηγή: FAS/USDA)

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: