«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελεσμάτων 1ης κατάταξης του Μέτρου 22 » **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

 

H συκιά καλλιεργείται στην Ελλάδα από την αρχαιότητα. Ο καρπός της (το σύκο) καταναλώνεται νωπό και αποξηραμένο.

Τα αποξηραμένα σύκα αποτελούν συστατικό της διατροφής των Ελλήνων από την Αρχαία Ελλάδα.

Είναι προϊόν με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, πλούσιο σε ασβέστιο, φώσφορο, σίδερο, μαγνήσιο και βιταμίνη Α.
Στην Ελλάδα σήμερα παράγονται περίπου 5.500 tn αποξηραμένα σύκα από συκεώνες που καταλαμβάνουν έκταση περίπου 21.000 στρεμμάτων (στοιχεία από την Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης για το έτος 2010).
Οι κύριοι νομοί παραγωγής είναι οι  Μεσσηνίας, Λακωνίας, Aρκαδίας και Εύβοιας .
Σημαντικό μέρος της παραγωγής (περίπου 3500 tn) διακινείται σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. και εξάγεται σε Τρίτες χώρες (π.χ.ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία).
Η διαδικασία συγκομιδής νωπών σύκων ξεκινά τον Αύγουστο. Τα νωπά σύκα συλλέγονται  με το χέρι είτε απευθείας από το δέντρο είτε από τα δίχτυα που είναι τοποθετημένα κάτω από τις συκιές Ακολουθεί η  πρώτη διαλογή σύκων που γίνεται απευθείας από τους συκοπαραγωγούς και μετά αποξηραίνονται στον ήλιο είτε όπως είναι, είτε ανοίγονται και επικολλώνται ανά δύο.
 Στη συνέχεια τα σύκα υπόκεινται υποχρεωτικά σε απεντόμωση. Τα  σύκα που διατίθενται στις  επιχειρήσεις τροφίμων ξηρών σύκων για περαιτέρω επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία πρέπει οπωσδήποτε να είναι απεντομωμένα.
Η επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία γίνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων που καλύπτουν τις απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία προδιαγραφές και διαθέτουν τη σχετική άδεια λειτουργίας. Μόνο τα αποξηραμένα σύκα που καλύπτουν τις ποιοτικές προδιαγραφές  οδηγούνται στο εμπόριο, ενώ τα υπόλοιπα απομακρύνονται ως απόσυκα που οδηγούνται για βιομηχανική χρήση (παραγωγή ζωοτροφών, οινοπνεύματος κλπ) .
Στην αγορά κυκλοφορούν δύο τύπο αποξηραμένων σύκων:
Α) ο φυσικός τύπος που έχει χρώμα ανοιχτό καφέ, πλούσιο μελίτωμα και γλυκιά φρουτώδη γεύση.
Β) ο λευκασμένος τύπος που παράγεται αφού ο καρπός υποστεί θείωση με SO2  πριν την αποξήρανση με αποτέλεσμα ο φλοιός να  λευκαίνεται και να αποκτά όξεινη γεύση.
Από τα αποξηραμένα σύκα που κυκλοφορούν στην αγορά, αναγνωρισμένα με Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης είναι:
 1. Τα ξηρά σύκα Κύμης.
  Χαρακτηριστικό των σύκων αυτών είναι ότι πριν τοποθετηθούν στον ήλιο για ξήρανση σχίζονται και ανοίγονται. Αφού τελειώσει η διαδικασία ξήρανσης, κλείνονται τα δύο σε ένα και προκύπτει η "ασκάδα".
 2. Τα ξηρά σύκα Ταξιάρχη 

   Ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία

 • Π.Δ.άριθμ.966/10-10-1977 (ΦΕΚ325Α΄1977) Περί τυποποιήσεως, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου των προς εξαγωγήν προοριζομένων ξηρών σύκων και συκόπαστας.
 • Π.Δ. άριθμ.967/10-10-1977 (ΦΕΚ325Α΄1977) Περί συλλογής, αποξηράνσεως, απεντομώσεως και επεξεργασίας σύκων.
 • Π.Δ.άριθμ.1 /3-1-2012 (ΦΕΚ1Α΄2012) Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 967/1977 ‹‹περί συλλογής, αποξηράνσεως και επεξεργασίας σύκων››.
 • Κ.Υ.Α 95477/7352/24-5-1960 (ΦΕΚ 262 Β΄1960) Περί καθορισμού του τύπου του Κρατικού Σήματος δια άπαντα τα εξαγόμενα γεωργικά προϊόντα.
 • Y.Α.141085/09-2-2011 (ΦΕΚ 273Β΄2011) Κατάργηση της με αριθ.285879/03.09.2004 υπουργικής απόφασης ‹‹Έλεγχος αφλατοξινώνσε ξηρά σύκα››(ΦΕΚ1370/Β΄/06.09.2004) και της με αριθ.300945/01.10.2004 υπουργικής απόφασης ‹‹Έλεγχος ωχρατοξίνης Α΄(ΟΤΑ)στις σταφίδες››(ΦΕΚ1508/Β΄/07.10.2004) ››.
 • Υ.Α.3404/78174/13-7-2012 (ΦΕΚ2192Β΄2012)Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με τη διαδικασία αναγγελίας έναρξης λειτουργίας απεντομωτηρίων σύκων και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
 • Κλαδικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σύκων & Ξηρών Καρπών (ΣΥΚΙΚΗ)
  ιστοσελίδα: http://www.sykiki.gr
 • ΑΣ Tαξιάρχη 
  e-mail:
  ιστοσελίδα:  http://www.figs-online.gr/
 • Αγροτικός Συνεταιρισμός Περιφέρειας  Κύμης
  e-mail: 
  ιστοσελίδα:

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: