ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.
Αίτηση για έγκριση εισαγωγής/ενδοκοινοτικής απόκτησης με σκοπό την διενέργεια δοκιμών ή πειραματισμού

2.Αίτηση για έγκριση εισαγωγής από τρίτες χώρες πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών
3.Αίτηση για έγκριση ενδοκοινοτικής απόκτησης πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών

4.Δήλωση εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού
5.Αίτηση για χορήγηση έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλίας καλ/νου φυτού μη εγγεγραμμένης στον Εθνικό Κατάλογο
6.Αίτηση για έγκριση ενδοκοινοτικής απόκτησης πολ/κού υλικού φυτικών ειδών απο φυσικά η νομικά πρόσωπα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων τους
7.Έντυπα Φυτωριακής επιχείρησης Μητρικής Φυτείας Αμπέλου
8.Έντυπα επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
9. Πληροφορίες για την εγκατάσταση επιχείρησης μητρικής φυτείας αμπέλου
10.Πληροφορίες για την εγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορία ΠΥ


Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: