ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 • ΥΑ  υπ’ αριθμ. 308/38856/05.04.2017 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των ζαχαροτεύτλων για το έτος ενίσχυσης 2016»
 • ΥΑ υπ΄ αριθμ. 685/29008/2017 Τροποποίηση της αριθ. 1174/27330/9-3-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β’ 430)
 • ΥΑ υπ’ αριθμ. 1605/35524/22.03.2016 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Συμβουλίου, στον τομέα των ζαχαροτεύτλων για το έτος ενίσχυσης 2015»
 • ΦΕΚ υπ'αριθμ 430/24.03.2015 "Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ)1307/2013 του Συμβουλίου"
 • ΚΥΑ υπ'αριθμ.38819/01.04.2008 "Καθορισμός διαδικασιών και ελέγχων σε εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 318/06 του Συμβουλίου και 952/06 της Επιτροπής, του τομέα της ζάχαρης" (ΦΕΚ 649/Β/14-4-2008)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Υπ’αριθμ. 49474/17.07.2009 «Διευκρινιστικές οδηγίες για τον έλεγχο παραγωγής και αποθεμάτων στον τομέα της ζάχαρης»
 • Υπ’αριθμ. 52956/04.10.2010 «Διευκρινιστικές οδηγίες για τον έλεγχο παραγωγής και αποθεμάτων στον τομέα της ζάχαρης»
 • Υπ’αριθμ.27608/09.05.2011 «Διευκρινιστικές οδηγίες για τον έλεγχο παραγωγής και αποθεμάτων στον τομέα της ζάχαρης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  (ΚΑΝ 320/2006)
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε και ολοκληρώθηκε

 • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 46079/03.06.2008  «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης πρόσθετης διαφοροποίησης του τομέα της ζάχαρης»
 • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 46078/03.06.2008  «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια  ζαχαρότευτλων»
 • Υ.Α. υπ'αριθμ. 30815/17.01.2007  «Κατανομή ποσοστού ενίσχυσης αναδιάρθρωσης ζάχαρης μεταξύ τευτλοκαλλιεργητών και κατόχων μηχανημάτων εξειδικευμένων στην τευτλοκαλλιέργεια»
 • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 30807/11.01.2007   «Καθορισμός ποσοστού ενίσχυσης αναδιάρθρωσης στους τευτλοκαλλιεργητές και στους κατόχους μηχανών τευτλοεξαγωγής»

Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας 

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: