ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • ΥΑ  υπ’ αριθμ. 308/38856/05.04.2017 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των ζαχαροτεύτλων για το έτος ενίσχυσης 2016»
 • ΥΑ υπ΄ αριθμ. 685/29008/2017 Τροποποίηση της αριθ. 1174/27330/9-3-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β’ 430)
 • ΥΑ υπ’ αριθμ. 1605/35524/22.03.2016 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Συμβουλίου, στον τομέα των ζαχαροτεύτλων για το έτος ενίσχυσης 2015»
 • ΦΕΚ υπ'αριθμ 430/24.03.2015 "Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ)1307/2013 του Συμβουλίου"
 • ΚΥΑ υπ'αριθμ.38819/01.04.2008 "Καθορισμός διαδικασιών και ελέγχων σε εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 318/06 του Συμβουλίου και 952/06 της Επιτροπής, του τομέα της ζάχαρης" (ΦΕΚ 649/Β/14-4-2008)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
 • Υπ’αριθμ. 49474/17.07.2009 «Διευκρινιστικές οδηγίες για τον έλεγχο παραγωγής και αποθεμάτων στον τομέα της ζάχαρης»
 • Υπ’αριθμ. 52956/04.10.2010 «Διευκρινιστικές οδηγίες για τον έλεγχο παραγωγής και αποθεμάτων στον τομέα της ζάχαρης»
 • Υπ’αριθμ.27608/09.05.2011 «Διευκρινιστικές οδηγίες για τον έλεγχο παραγωγής και αποθεμάτων στον τομέα της ζάχαρης»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  (ΚΑΝ 320/2006)
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε και ολοκληρώθηκε
 • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 46079/03.06.2008  «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης πρόσθετης διαφοροποίησης του τομέα της ζάχαρης»
 • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 46078/03.06.2008  «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια  ζαχαρότευτλων»
 • Υ.Α. υπ'αριθμ. 30815/17.01.2007  «Κατανομή ποσοστού ενίσχυσης αναδιάρθρωσης ζάχαρης μεταξύ τευτλοκαλλιεργητών και κατόχων μηχανημάτων εξειδικευμένων στην τευτλοκαλλιέργεια»
 • ΚΥΑ υπ'αριθμ. 30807/11.01.2007   «Καθορισμός ποσοστού ενίσχυσης αναδιάρθρωσης στους τευτλοκαλλιεργητές και στους κατόχους μηχανών τευτλοεξαγωγής»

Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: