Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1988 - 1997
Δ. Ν. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ *
Αθήνα, Μάρτιος 2004

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια για τη μέτρηση της στήριξης της ελληνικής γεωργίας κατά την περίοδο 1989-1997.
Η μέτρηση αυτή γίνεται υπολογίζοντας το Ισοδύναμο Επιδότησης Παραγωγού, έτσι όπως έχει αναλυθεί και παρουσιαστεί από τον ΟΟΣΑ, προσαρμοσμένη στα επιμέρους μέτρα εθνικής και κοινοτικής πολιτικής που εφαρμόζονται στη χώρα μας.
Συγκεκριμένα, η στήριξη μπορεί να μετρηθεί σε απόλυτους αριθμούς ή ως ποσοστό επί της ακαθάριστης αξίας της παραγωγής. Εάν δεν εφαρμοζόταν κανένα μέτρο πολιτικής η ακαθάριστη πρόσοδος των παραγωγών θα ήταν ίση με την αξία της παραγωγής εκφρασμένη σε διεθνείς τιμές. Οι δασμοί και οι εξαγωγικές επιδοτήσεις ανεβάζουν τις εσωτερικές τιμές σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Πέραν αυτών, χορηγούνται ενισχύσεις στην παραγωγή είτε με τη μορφή των αμέσων ενισχύσεων είτε με έμμεσο τρόπο μέσω μηχανισμών που έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής παραγωγού. Πέραν των ενισχύσεων αυτών, εφαρμόζονται και μία σειρά μέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα τα οποία είτε αφορούν άμεσα τους παραγωγούς (π.χ. εξισωτική αποζημίωση, κίνητρα νέων αγροτών) είτε αφορούν το σύνολο του αγροτικού τομέα (π.χ. εγγειοβελτιωτικά, κατάρτιση αγροτών).
Όλα τα παραπάνω μέτρα αποτελούν τη στήριξη στον αγροτικό τομέα, η οποία μπορεί να υπολογιστεί είτε ανά προϊόν είτε στο σύνολο. Επίσης, μπορεί να αναχθεί ανά ετήσια μονάδα εργασίας ή ανά στρέμμα χρήσιμης γεωργικής γης.
Από την παραπάνω ανάλυση προέκυψαν και ορισμένα τρωτά σημεία της μεθοδολογίας που ακολουθεί ο ΟΟΣΑ.
 
Λέξεις - κλειδιά: στήριξη, τιμές παραγωγού, εισοδηματικές ενισχύσεις, διαρθρωτικά μέτρα. 

          Κείμενο 

          Περιεχόμενα Πινάκων 

          Πίνακες  01  -  50  

          Πίνακες  51  - 100 

          Πίνακες 101 - 115 

          Πίνακες 116 - 145 

          Πίνακες 146 - 154 

          Πίνακες κάθετοι     

* Οικονομολόγος, στέλεχος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Αχαρνών 5, 104 38, Αθήνα, τηλ. 210 212 5532, Fax 210 522 2589.
Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές και δε δεσμεύουν το φορέα.

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας