«Τροποποίηση της Απόφασης αρθμ. 299/396854/30.12.2022: Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** «7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1264/158482/28-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.1 » **** «4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1183/143626/14-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.2 » **** «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

 


 

 Α. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

 

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ.: 210-8180202
Φαξ: 210-8077506

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: https://www.bpi.gr/Στέφανου Δέλτα 8
Τ.Κ. 14561 - Κηφισιά Αθήνα

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ.: 2310-278817, 2310-278818
Φαξ: 2310-236308

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: https://www.geotee.gr/Βενιζέλου 64
Τ.Κ. 54631 - Θεσσαλονίκη

Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ.: 210-8011146
Φαξ: 210-8085243

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: http://www.ige.grΚτήμα Συγγρού Κηφισίας 182
Τ.Κ. 14562 - Κηφισιά Αθήνα

Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ.: 210-2125236
Φαξ: 210-5243088

Ηλ. Ταχυδρ.:


Μενάνδρου 22
Τ.Κ. 10552 - Αθήνα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ: 213-2145800
Φαξ: 213-2145860

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: https://www.efet.gr/index.php/el/Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Τ.Κ. 11526 - Αμπελόκηποι Αθήνα

  

 

B. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

 

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ - Ν.Π.Ι.Δ.
Τηλ.: 210-8392000
Φαξ: 210-8231438, 210-8839341

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: https://www.elgo.gr/Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα
Τ.Κ. 11145 - Κάτω Πατήσια Αθήνα

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ.
Τηλ.: 210-7490400, 10
Φαξ: 210-7488282, 210-7488283

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: http://www.elga.gr/Μεσογείων 45
Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Τ.Θ. 14103

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
Τηλ.: 210-8802982, 9
Φαξ: 210-8217096

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: https://www.opekepe.gr/el/
Δομοκού 5
Τ.Κ. 10445 - Αθήνα

Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας - Ν.Π.Ι.Δ.
Τηλ.: 27410-38740
Φαξ: 27410-37492

Ηλ. Ταχυδρ.:

Ιστοσελίδα: http://www.koniareio.decentral.minagric.gr/Κεχριές Ξυλοκέριζας Κορινθίας
Τ.Κ. 20100 Κόρινθος
 

 

 

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: