Α. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

 

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ.: 210-8180202
Φαξ: 210-8077506

Ηλ. Ταχυδρ.: info@bpi.gr

Ιστοσελίδα: https://www.bpi.gr/Στέφανου Δέλτα 8
Τ.Κ. 14561 - Κηφισιά Αθήνα

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ.: 2310-278817, 2310-278818
Φαξ: 2310-236308

Ηλ. Ταχυδρ.: info@geotee.gr

Ιστοσελίδα: https://www.geotee.gr/Βενιζέλου 64
Τ.Κ. 54631 - Θεσσαλονίκη

Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ.: 210-8011146
Φαξ: 210-8085243

Ηλ. Ταχυδρ.: info@ige.gr

Ιστοσελίδα: http://www.ige.grΚτήμα Συγγρού Κηφισίας 182
Τ.Κ. 14562 - Κηφισιά Αθήνα

Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ.: 210-2125236
Φαξ: 210-5243088

Ηλ. Ταχυδρ.: me22u044@minagric.gr


Μενάνδρου 22
Τ.Κ. 10552 - Αθήνα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλ: 213-2145800
Φαξ: 213-2145860

Ηλ. Ταχυδρ.: info@efet.gr

Ιστοσελίδα: https://www.efet.gr/index.php/el/Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Τ.Κ. 11526 - Αμπελόκηποι Αθήνα

  

 

B. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

 

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ - Ν.Π.Ι.Δ.
Τηλ.: 210-8392000
Φαξ: 210-8231438, 210-8839341

Ηλ. Ταχυδρ.: elgo.dimitra@gmail.com

Ιστοσελίδα: https://www.elgo.gr/Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα
Τ.Κ. 11145 - Κάτω Πατήσια Αθήνα

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ.
Τηλ.: 210-7490400, 10
Φαξ: 210-7488282, 210-7488283

Ηλ. Ταχυδρ.: hp69@elga.gr

Ιστοσελίδα: http://www.elga.gr/Μεσογείων 45
Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Τ.Θ. 14103

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
Τηλ.: 210-8802982, 9
Φαξ: 210-8217096

Ηλ. Ταχυδρ.: opekepe@opekepe.gr

Ιστοσελίδα: https://www.opekepe.gr/el/
Δομοκού 5
Τ.Κ. 10445 - Αθήνα

Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας - Ν.Π.Ι.Δ.
Τηλ.: 27410-38740
Φαξ: 27410-37492

Ηλ. Ταχυδρ.: koniareio.inst@yahoo.gr

Ιστοσελίδα: http://www.koniareio.decentral.minagric.gr/Κεχριές Ξυλοκέριζας Κορινθίας
Τ.Κ. 20100 Κόρινθος
 

 

 

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: