«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελεσμάτων 1ης κατάταξης του Μέτρου 22 » **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  29 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΤΙΝΟΥ ΡΟΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΙΛΕΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΝΤ. ΡΟΒΛΙΑΣ: Μετά τα λιπάσματα και τους αγροτικούς πόρους, τίθενται από σήμερα σε καθεστώς παρακολούθησης και οι τιμές των ζωοτροφών. Και συγκεκριμένα οι τιμές των ζωοτροφών εκτροφής παραγωγικών ζώων. Οι επιχειρήσεις εμπορίας ζωοτροφών, υποχρεούνται στο εξής να ενημερώνουν το Υπουργείο μας και να αιτιολογούν τις τυχόν αυξήσεις των τιμών.

Στις δύσκολες και κρίσιμες ώρες που περνά η χώρα μας και η οικονομία μας, απαιτείται αυτοσυγκράτηση από όλους. Αυτοσυγκράτηση και τήρηση της νομιμότητας. Η σημερινή μας πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προστασία του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.

Η έρευνα των τιμών των ζωοτροφών θα είναι συνεχής, στενή και αυστηρή από το Υπουργείο μας.

Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα της αγροτικής παραγωγής αποτελεί για τη χώρα εθνική προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι μια μείζονα πολιτική προτεραιότητα για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αντανακλάται σε όλες τις δράσεις και τα μέτρα του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», αλλά και συνολικά στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου μας.

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία αύξηση της τιμής των ζωοτροφών που έχει ξεπεράσει το 50% επηρεάζει σημαντικά τη βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού κλάδου και το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, εάν συνυπολογίσουμε ότι οι ζωοτροφές συμμετέχουν στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων κατά ποσοστό που ξεπερνά το 60%.

Με την υπαγωγή των ζωοτροφών εκτροφής παραγωγικών ζώων σε καθεστώς παρακολούθησης, η μεταβολή της τιμής  που εμφανίζει αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο υποβληθέντα τιμοκατάλογο πρέπει να προαναγγέλλεται. Ταυτόχρονα, θεσπίζεται η κατάρτιση αναλυτικού κοστολογίου, το οποίο θα υποβάλλεται μαζί με το νέο τιμοκατάλογο στη Δ/νση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της ΥΠ.Ε.Α της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την κυκλοφορία των ειδών αυτών. Η οποιαδήποτε αύξηση της τιμής θα πρέπει να αιτιολογείται, να κατατίθενται τα στοιχεία στις υπηρεσίες του ΥΠΑΝ ώστε να παρέχεται έγκριση για τις αυξήσεις.

Παράλληλα με το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών , το οποίο ψηφίζεται την Πέμπτη 31/3/2011 στην Ολομέλεια της Βουλής, δημιουργείται ένα εργαλείο εποπτείας των συναλλαγών ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα κερδοσκοπίας σε βάρος των παραγωγών. Ενισχύοντας τη διαφάνεια στην αγορά των αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών δημιουργώντας αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων αυτών, από το χωράφι μέχρι το ράφι, επιτυγχάνουμε τον περιορισμό διακύμανσης των τιμών καθώς και τον περιορισμό φαινομένων κερδοσκοπίας που συμβάλλουν στη συμπίεση του εισοδήματος τόσο των παραγωγών όσο και των νοικοκυριών.

Σε συνέχιση αυτών των πρωτοβουλιών είναι σήμερα αναγκαία η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου για τον περιορισμό των εισαγωγών ζωοτροφών και την υποκατάστασή τους από την αντίστοιχη εγχώρια παραγωγή. Προς την κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο του νέου ρόλου που καλείται να παίξει το ΕΘΙΑΓΕ στην υποστήριξη της παραγωγής μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας, σε λιγότερο από 2 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη που αφορά σε ένα εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την εγχώρια παραγωγή ζωοτροφών. Θα καταγραφούν οι διαθέσιμες εκτάσεις ανά βιοκλιματικές περιοχές σε επίπεδο περιφέρειας, οι οποίες είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν για την παραγωγή ζωοτροφών. Ταυτόχρονα, επεξεργαζόμαστε τη δυνατότητα παροχής κινήτρων για την ιδιοκαλλιέργεια ζωοτροφών προκειμένου να ισχυροποιήσουμε τη θέση του Έλληνα κτηνοτρόφου, περιορίζοντας την εξάρτησή του από την αγορά ζωοτροφών.

Ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο Υφυπουργό Ανάπτυξης για την άμεση ανταπόκρισή του και την άριστη συνεργασία σε ένα κοινό μέτρο πολιτικής, που έχει στόχο την προστασία της αγροτικής μας παραγωγής και των παραγωγών, τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς παραγωγικής δραστηριότητας και ανταγωνισμού, τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος και μέσα από όλα αυτά τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.


Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: