«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελεσμάτων 1ης κατάταξης του Μέτρου 22 » **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 08 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε ημερίδα του ΕΚΠΑΑ για την κοινωνική οικονομία και τις εφαρμογές
της σε ενέργεια και απορρίμματα, ο Αν. ΥΠΑΑΤ, Γ. Τσιρώνης

Χαιρετισμό σε ημερίδα με θέμα «Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης: Εφαρμογές στην Ενέργεια και τα Απορρίμματα» που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, απεύθυνε την Πέμπτη 8/12 ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες καθώς και με το νέο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση, ενώ επίσης χαιρετισμό απεύθυναν και ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και η Αν. Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ρ. Αντωνοπούλου.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση σχετικά με την κοινωνική οικονομία και το πώς αυτή μπορεί να αποτελέσει πυλώνα της αειφόρου ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας νέες θέσεις εργασίας, εύρωστη οικονομική δραστηριότητα, υγιή επιχειρηματικότητα και προστασία του περιβάλλοντος, ενώ βασική επιδίωξη η δημιουργία βάσης διαλόγου και πληροφόρησης για τους τρόπους με τους οποίους οι δραστηριότητες αυτές θα εξελιχθούν σε στρατηγικό εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας.

Στην ομιλία του ο Γιάννης Τσιρώνης αναφέροντας ως παράδειγμα την κλιματική αλλαγή, επισήμανε τις παθογένειες του καπιταλιστικού συστήματος που έχουν να κάνουν με την υπερσυγκέντρωση πλούτου, την κατασπατάληση των φυσικών πόρων και την καταστροφή του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «αντίθετα, στην κοινωνική οικονομία οι άνθρωποι που συνεργάζονται και συνεταιρίζονται, δε συσσωρεύουν τα κέρδη τους και δεν εκμεταλλεύονται». Όπως είπε, «δεν είναι σύμφυτο της ανθρωπότητας και της φύσης η ανισότητες», επισημαίνοντας ότι «η κοινωνική οικονομία είναι η απάντηση στην υπερσυσσώρευση πλούτου, που τελικά θα οδηγήσει και στην κατάρρευση του συστήματος».

Ο Αν. Υπουργός σημείωσε ότι η ενέργεια και τα απορρίμματα, αντικείμενα της συγκεκριμένης ημερίδας, αποτελούν και υψηλές στρατηγικές επιλογές της κοινωνικής οικονομίας. Η ηλιακή, η αιολική, η βιομάζα και πλήθος άλλων καθαρών πηγών ενέργειας, είναι συμβατές με τις πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας. Όσο αφορά στα απορρίμματα, ο Γιάννης Τσιρώνης τόνισε την σημασία της διαλογής στην πηγή, φέρνοντας ως παράδειγμα ότι χρειάζεται να δαπανήσουμε ελάχιστη ενέργεια για να ανακατέψουμε άσπρους και κόκκινους βώλους, αλλά αντίθετα χρειάζεται τεράστιος κόπος και ενέργεια για να τους ξεχωρίσουμε. «Αυτός ο εντροπικός κύκλος διασποράς και ανάμειξης, μπορεί να σπάσει με την κοινωνική οικονομία», όπως ανέφερε.

 

foto typos081217

 

foto typos081217 1

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: