«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελεσμάτων 1ης κατάταξης του Μέτρου 22 » **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης
του ΠΑΑ 2014-2020

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 15/12/2017 στο Βόλο, η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπου Κασίμη και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Περιφερειών, Υπουργείων, Υπηρεσιών καθώς και Φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του νέου Προγράμματος και στην οποία καταγράφηκε η σημαντική πρόοδος που έχει συντελεστεί στα δύο μόλις πρώτα έτη εφαρμογής του.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Β. Κόκκαλης, καθώς και η Υφυπουργός Οικονομικών κα Κ. Παπανάτσιου, οι οποίοι και απεύθυναν χαιρετισμό.

Στην ομιλία του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, αφενός στην επίτευξη των στόχων του 2017 σχετικά με την άμεση ενεργοποίηση των μέτρων του ΠΑΑ, με έμφαση στα επενδυτικά μέτρα, και την αύξηση του ρυθμού πληρωμών, αφετέρου στην ανάγκη η εντατική προσπάθεια να συνεχιστεί και το 2018 με επίκεντρο τη δημιουργία των βασικών δομών του πρωτογενή τομέα που προβλέπονται στο Πρόγραμμα και αφορούν στη συμβουλευτική υποστήριξη των παραγωγών και τις δομές συνεργασίας - συμπράξεων καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της Επιτροπής, ο Υπουργός ανακοίνωσε την προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, προϋπολογισμού 316 εκατ. ευρώ, καθώς και του μέτρου για τις Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Β. Κόκκαλης αναφέρθηκε στη πρόοδο του ΠΑΑ και επισήμανε την ανάγκη αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων του, στη βάση εξυπηρέτησης των πραγματικών αναγκών του πρωτογενή τομέα, με έμφαση σε εκείνες που αφενός μοχλεύουν τους πόρους του Προγράμματος και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες και αφετέρου υπηρετούν τη στρατηγική στόχευση του ΠΑΑ για την δομική αναδιάρθρωση του τομέα και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας με την προσέλκυση νέων ανθρώπων.

Η Υφυπουργός Οικονομικών κα Κ. Παπανάτσιου, αναφέρθηκε στον σημαίνοντα ρόλο που τα μέτρα του ΠΑΑ έχουν για την στήριξη του πρωτογενή τομέα και των αγροτικών περιοχών της χώρας, ενώ έκανε εκτενή αναφορά στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το πλαίσιο φορολογίας των αγροτών και σχετικές ευνοϊκές εξελίξεις.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Κασίμης στην ομιλία του αναφέρθηκε αναλυτικά στην πρόοδο του Προγράμματος με τη συμπλήρωση δύο ετών από την έγκρισή του, τόσο σε επίπεδο προκηρύξεων όσο και πληρωμών – απορρόφησης των πόρων, καθώς και στον προγραμματισμό για το επόμενο έτος. Συγκεκριμένα, παρουσίασε τα στοιχεία υλοποίησης του ΠΑΑ που καταδεικνύουν την σημαντική πρόοδό του καθώς σε μόλις δύο έτη εφαρμογής του το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των μέτρων που έχουν προκηρυχθεί ξεπέρασε τα 2 δις €, ενώ περισσότερα από 3,5 δις € έχουν δεσμευθεί σε νέες προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα, δηλαδή το 62% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μέχρι σήμερα πληρωμές του ΠΑΑ, οι οποίες ξεπέρασαν τα 1,1 δις € δημόσια δαπάνη, ενώ με τις πληρωμές που αναμένονται μέχρι το τέλος του 2017 το νέο ΠΑΑ θα φτάσει τα 1,4 δις €, πόροι που αντιστοιχούν σε απορρόφηση ενωσιακής συμμετοχής της τάξης του 25%, χωρίς να υπολογίζεται η προκαταβολή του ΠΑΑ ύψους 188,7 εκ. € που έχει ήδη καταβληθεί, και οι οποίοι κατευθύνονται στη αγροτική οικονομία και τις αγροτικές περιοχές της χώρας. Η πολύ καλή πορεία των πληρωμών καθιστά το ελληνικό ΠΑΑ ανάμεσα στα ευρωπαϊκά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με την μεγαλύτερη αύξηση του ρυθμού πληρωμών τους και με απορρόφηση στον ενωσιακό μέσο όρο, παρά την καθυστέρηση έγκρισής του κατά ένα χρόνο σε σχέση με τα προγράμματα των λοιπών κρατών μελών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ταυτόχρονα την κάλυψη από το τρέχον κιόλας έτος, του στόχου του κανόνα ν+3 για το επόμενο έτος, 2018, ενώ και για το μεθεπόμενο έτος, 2019, έχει καλυφθεί ήδη το μεγαλύτερο ποσοστό υποχρέωσης πληρωμών του.

Tην ικανοποίησή τους για την πρόοδο του ΠΑΑ στα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του, εξέφρασαν στις τοποθετήσεις τους τόσο ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. όσο και εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης για το συντονισμό του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τέλος, στο πλαίσιο των εργασιών της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης, τα μέλη της ενημερώθηκαν μέσω αναλυτικών παρουσιάσεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των επιμέρους μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ, το μελλοντικό προγραμματισμό προκλήσεων και ενεργειών, την πρόοδο της εφαρμογής χρηματοδοτικών εργαλείων, τις ενέργειες δικτύωσης για την προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο, την εφαρμογή του εύλογου κόστους επενδυτικών μέτρων του ΠΑΑ, την τροποποίηση ορισμένων κριτηρίων επιλογής μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ, την πρόοδο κάλυψης εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων όπως της 1ης αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, αλλά και την συνολικότερη πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 foto typos181217

 

foto typos181217 1

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: