«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελεσμάτων 1ης κατάταξης του Μέτρου 22 » **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τεχνική συνάντηση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την
ενθάρρυνση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) στο πλαίσιο
του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020
 

Στο πλαίσιο των τεχνικών συναντήσεων που έχουν προγραμματιστεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) και υλοποιούνται σε συνεργασία με τις Περιφέρειες όλης της χώρας, πραγματοποιήθηκε στη Λαμία, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, η 7η Τεχνική Συνάντηση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν φορείς του πρωτογενή τομέα, εκπρόσωποι ερευνητικών και επιστημονικών ιδρυμάτων, στελέχη των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας, στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας καθώς και άλλοι φορείς, παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κος Χαράλαμπος Κασίμης και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κος Κώστας Μπακογιάννης. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης, o Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κος Κώστας Αποστολόπουλος.

Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και η υποστήριξη των φορέων αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ενθάρρυνση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ), η καταγραφή των σχετικών αναγκών ως προς τους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας για τον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας με την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Χ. Κασίμης και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κ. Μπακογιάννη, με τη συμμετοχή του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας κ. Κ. Λέμα, συζήτησαν θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την πορεία υλοποίησης των Μέτρων του ΠΑΑ που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια, καθώς και δημόσια έργα αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ/ΠΑΑ που ενδιαφέρουν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

foto typos191217a

 

foto typos191217a 1

 

ESPA2014 2020

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: