«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελεσμάτων 1ης κατάταξης του Μέτρου 22 » **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Α.Α.Τ. σε σημεία εισόδου/εξόδου
αγροτικών προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα

Κατά το διάστημα 19 – 20 Δεκεμβρίου ο Γενικός Γραμματέας ΥΠ.Α.Α.Τ. κ. Νίκος Αντώνογλου πραγματοποίησε επισκέψεις σε σημαντικά σημεία εισόδου και εξόδου αγροτικών προϊόντων της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητές Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών και Έβρου.

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο λιμάνι όπου ο Γενικός Γραμματέας ενημερώθηκε από το προσωπικό του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου για τις νέες εγκαταστάσεις που παραδόθηκαν από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης για χρήση από τις υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ., για τις ανάγκες φυτοϋγειονομικών και ποιοτικών ελέγχων καθώς και για τα έργα στις εγκαταστάσεις του λιμανιού που υλοποιούνται αυτή την περίοδο. Τόσο οι νέες εγκαταστάσεις όσο και η ενίσχυση του Περιφερειακού Κέντρου με προσωπικό που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής του ΥΠ.Α.Α.Τ. ενισχύουν σημαντικά τις ελεγκτικές δυνατότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που πλέον πληροί όλες τις προδιαγραφές φυτοϋγειονομικών ελέγχων βάσει των Ευρωπαϊκών κανονισμών.

Στο περιθώριο της επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκε το εργοτάξιο του κτιρίου της Τράπεζας Γενετικού Υλικού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην περιοχή της Θέρμης όπου ενημερώθηκε από τους ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τον υπεύθυνο μηχανικό για την εξέλιξη των εργασιών και τις προδιαγραφές του κτιρίου. Οι εργασίες ολοκληρώνονται μέσα στις επόμενες ημέρες και με την παράδοση του έργου εντός Ιανουαρίου 2018 η χώρα μας θα αποκτήσει την πρώτη ολοκληρωμένη μονάδα διατήρησης γενετικού υλικού.

Κατά την επίσκεψη στον Έβρο πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. Δημήτριο Πέτροβιτς στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας στην Αλεξανδρούπολη όπου βασικό θέμα συζήτησης ήταν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες φυτοϋγειονομικών, ποιοτικών και κτηνιατρικών ελέγχων στον συνοριακό σταθμό των Κήπων λόγω της ακαταλληλότητας εγκαταστάσεων και υποδομών. Στη συνέχεια μετέβησαν για αυτοψία στις εγκαταστάσεις του συνοριακού σταθμού και συζήτησαν με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Δ.Α.Ο.Κ. Έβρου, του ΥΠ.Α.Α.Τ. και του συνοριακού σταθμού για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων και τις ενδεδειγμένες βελτιώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις.

Κατά την επίσκεψη στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα στην Π.Ε. Σερρών συζητήθηκαν με τα στελέχη της τοπικής Δ.Α.Ο.Κ. και τον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων τρόποι βελτίωσης των ελεγκτικών διαδικασιών στη διακίνηση προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στο συγκεκριμένο σημείο.

Στην Περιφερειακή Ενότητα του Κιλκίς ο Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις φυτοϋγειονομικών και κτηνιατρικών ελέγχων στο οδικό πέρασμα Ευζώνων και στο Σιδηροδρομικό πέρασμα Ειδομένης. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση από τα στελέχη της Δ.Α.Ο.Κ. Κιλκίς και του Συνοριακού Σταθμού Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) Ευζώνων όπου διαπιστώθηκαν τα σημαντικά προβλήματα που έχουν οι εγκαταστάσεις του σταθμού. Επίσης στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων ο Γενικός Γραμματέας παρακολούθησε τη διαδικασία φυτοϋγειονομικού και ποιοτικού ελέγχου σε προϊόντα φυτικής προέλευσης σε διερχόμενα φορτηγά.

Το ΥΠΠΑΤ επιδιώκει την ισχυροποίηση των ελεγκτικών του υπηρεσιών και υποδομών ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η ασφάλεια της διατροφής των Ελλήνων καταναλωτών, η προστασία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και η συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Για το σκοπό αυτό θα εντείνει τις προσπάθειες βελτίωσης των εγκαταστάσεων και υποδομών που χρησιμοποιούνται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες σε όλα τα σημαντικά σημεία εισόδου και εξόδου αγροτικών προϊόντων όλης της χώρας.

foto typos271217b

foto typos271217b 1

foto typos271217b 2

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: