Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 11:56

Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού