Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2018 12:39

Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού