« 4η Τροποποίηση Απόφασης για Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2022 » **** « Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 » **** « 13η Τροποποίηση της αριθμ. 593/37447/31-3-2017(B’1190) απόφασής του Υπομέτρου 4.2 » **** « Αποτελέσματα υπομέτρου 6.1, εγκατάσταση Νέων Γεωργών » **** «Αποστολή έγκρισης χορήγησης αδειών νέων φυτεύσεων έτους 2022» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 13 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020, ΕΤΟΥΣ 2022» **** «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp.» **** «Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» **** « Ρυθμιστικών μέτρων για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval)» **** « ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Μέτρου 13 έτους 2021 » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16 Μαρτίου  2015

  Συνέντευξη

Αναπληρωτή Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου
στην Εφημερίδα «Αυγή» και τη δημοσιογράφο Αντιγόνη Ζούντα

Προτεραιότητες η αναγέννηση συνεταιρισμών, η στήριξη της κτηνοτροφίας,
οι διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε.

Ριζική και ανατρεπτική παρέμβαση στη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), αναγέννηση των αγροτικών συνεταιρισμών, αλλά και ουσιαστικό έλεγχο της αλυσίδας τροφίμων με στόχο την πάταξη της κερδοσκοπίας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου.

Ο υπουργός μιλά στην "Αυγή" της Κυριακής για την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει πολύπλευρα τον αγροτικό χώρο εκκινώντας από την αλλαγή νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των συνεταιρισμών, κατόπιν διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους, και στη συνέχεια βάζοντας τάξη στα οικονομικά του χώρου, διεκδικώντας απομειώσεις καταλογισμών και παρατάσεις προγραμμάτων από την Ε.Ε., επιστρέφοντας το ΟΣΔΕ "σπίτι του" και παρεμβαίνοντας στην αγορά τροφίμων υπέρ παραγωγών και καταναλωτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη στήριξη της κτηνοτροφίας, ενώ αναφέρεται και στα προβλήματα που παρέλαβε, κοιτάζοντας όμως μπροστά.

* Πρόσφατα ανακοινώσατε ότι το πρώτο νομοσχέδιο που θα φέρετε στη Βουλή θα αφορά την αλλαγή θεσμικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς. Ποιες είναι οι βασικές αρχές ανασυγκρότησης του συνεταιριστικού κινήματος και τι αλλαγές θα επιφέρει σε όλους τους βαθμούς των υφιστάμενων συνεταιριστικών οργανώσεων;
Η παρέμβαση στον χώρο είναι εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη. Όντως η χρόνια κυριαρχία των φαινομένων κακοδιαχείρισης και κομματικής σκοπιμότητας είχε απαξιώσει πλήρως τη συνεταιριστική αντίληψη, αλλά αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα που βιώνει σήμερα: το σύνολο των συνεταιριστικών οργανώσεων οδηγήθηκε σε διάλυση φτάνοντας μέχρι του σημείου της εξαφάνισης ακόμη κι αυτών των μεταποιητικών και εμπορικών δραστηριοτήτων που αποτελούσαν τον βασικό μοχλό στήριξης της αγροτικής δραστηριότητας.
Η ενίσχυση και επέκταση ισχυρών συνεργατικών σχημάτων παραγωγής και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και η διαμόρφωση εναλλακτικών συστημάτων διανομής και εμπορίου αποτελούν κεντρική μας επιδίωξη.
Θα προχωρήσουμε στην αναγέννηση των αγροτικών συνεταιρισμών με ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα προκύψει μέσα από έναν έντιμο και ειλικρινή διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις Ομάδες Παραγωγών κατά προϊόν και στους Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς κατά κλάδο. Και θα είναι το πρώτο νομοσχέδιο που θα καταθέσουμε στη Βουλή.
 
* Έχετε δηλώσει ότι θα γίνει "νοικοκύρεμα" στα οικονομικά του αγροτικού τομέα, δεδομένων όχι μόνο της συρρίκνωσης του αγροτικού εισοδήματος, αλλά και των υψηλών καταλογισμών - προστίμων εις βάρος της χώρας μας από την Ε.Ε., καθώς και αδιάθετων κονδυλίων στο πλαίσιο του ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης). Πώς αντιμετωπίζετε τα ζητήματα αυτά και τι θα συζητήσετε με την Ε.Ε., ενόψει και του αυριανού συμβουλίου υπουργών;
Όντως έχουμε δεσμευτεί για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων του χώρου με στόχο την εξάλειψη του απαράδεκτου φαινομένου των συνεχών καταλογισμών και προστίμων από πλευράς της Ε.Ε. Ήδη έχουν βεβαιωθεί τελεσίδικα 1,3 δισ. ευρώ και έχουν καταλογιστεί άλλα 1,2 δισ. που βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με στόχο την απομείωσή τους.
Πρόβλημα έχουμε και με το ΠΑΑ, του οποίου το ποσοστό απορρόφησης ένα χρόνο μετά την αρχική του λήξη δεν ξεπερνά το 65%. Θα επιδιώξουμε στο αυριανό συμβούλιο υπουργών να πετύχουμε μια παράταση τουλάχιστον έξι μηνών μετά το τέλος του 2015.
 
* Η οργάνωση της διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων και των σχετικών αγροτικών προγραμμάτων αποτελεί εκφρασμένο στόχο σας. Με ποιον τρόπο θα προχωρήσετε στην κατεύθυνση αυτή και πώς προσδιορίζετε, σε αυτό το πλαίσιο, τον ρόλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;
Η έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων και των σχετικών προγραμμάτων στους δικαιούχους αποτελεί βασική μας επιδίωξη. Γι' αυτό και η παρέμβασή μας στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι ριζική αλλά και ανατρεπτική.
Θα διαχειριστούμε τα χρήματα χωρίς μεσολαβητές και χωρίς να αφαιρείται ούτε ένα ευρώ από τους αγρότες. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει στον χώρο και τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι το ΟΣΔΕ επιστρέφει στο σπίτι του.
 
* Και στον πρωτογενή τομέα το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας είναι έντονο, καθώς η πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι σχεδόν αδύνατη και ήδη μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου "στραγγαλίζεται" από παλαιότερο δανεισμό, όπως επηρεάζεται από την κατάσταση που δημιούργησε η απορρόφηση της ΑΤΕ. Επεξεργάζεστε μέτρα για την εξασφάλιση πιστώσεων στον τομέα αλλά και για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων αγροτών;
Η κατάργηση της αγροτικής πίστης με το ξεπούλημα της ΑΤΕ έχει προκαλέσει, λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης, τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας, που εντοπίζεται κυρίως στην αδυναμία προμήθειας των απόλυτα αναγκαίων εφοδίων, αλλά και ζωοτροφών.
Θα προχωρήσουμε, όπως έχουμε δεσμευτεί, στην ίδρυση Τράπεζας Ειδικού Σκοπού για τη στήριξη του επενδυτικού τομέα και στην έκδοση ειδικής Αγροκάρτας για τη στήριξη της ρευστότητας του χώρου.
 
* Η στήριξη της κτηνοτροφίας βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του ΥΠΑΠΕΝ. Πώς προχωράτε, καταρχήν, ως προς την επίλυση του κρίσιμου ζητήματος των βοσκήσιμων γαιών;
Η κτηνοτροφία αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας όχι μόνο γιατί είναι η δραστηριότητα που αξιοποιεί ορεινές και μη ορεινές περιοχές που είναι αδύνατον να αξιοποιηθούν διαφορετικά, αλλά και γιατί συνιστά αντίμετρο στην ανεργία και την αποδόμηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της ελληνικής περιφέρειας. Για πολλές μάλιστα περιοχές αποτελεί και βασικό οικονομικό κλάδο.
Δεν θα σταθώ στις μέχρι σήμερα υστερήσεις. Θα σταθώ όμως στα περιθώρια ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, που είναι αρκετά μεγάλα, αλλά δυστυχώς η εφαρμοζόμενη μέχρι σήμερα οικονομική πολιτική και μία σειρά κακοί χειρισμοί, όπως αυτός των βοσκοτόπων, από τις πρώην ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν φορτώσει τους κτηνοτρόφους με μεγάλα προβλήματα.
Εμείς από πολύ νωρίς κρούαμε τον κώδωνα του κινδύνου για το θέμα της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων, αλλά μας αγνοούσαν. Προχωρούμε ήδη στην ορθή αποτύπωση των βοσκήσιμων γαιών με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη ροή των κοινοτικών πόρων.
 
* Υπάρχει, δηλαδή, συνολικός σχεδιασμός για τον τομέα, καθώς προχωρούν ρυθμίσεις για τις σταβλικές εγκαταστάσεις, τις ζωονόσους κ.λπ., αλλά και τι απαντάτε στο άμεσο αίτημα των κτηνοτρόφων για αποκατάσταση των προηγούμενων οφειλών ή / και "κακών" πληρωμών;
Όντως δρομολογούνται πρωτοβουλίες για την παράταση αλλά και την απλοποίηση των διαδικασιών νομιμοποίησης των σταβλικών εγκαταστάσεων καθώς και την αντιμετώπιση των ζωονόσων, που την περσινή χρονιά κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου.
Όλα αυτά και άλλα εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό μας για τον τομέα. Όσον αφορά την αποκατάσταση των προηγούμενων οφειλών ή και των κακών πληρωμών, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή να λύσουμε τα προβλήματα. Θα διεκδικήσουμε βέβαια την επανόρθωση από την Ε.Ε., αλλά από εθνικούς πόρους το βλέπω αδύνατο.
 
* Οι προηγούμενες κυβερνήσεις σχεδόν "δαιμονοποιούσαν" τους παραγωγούς για τις υψηλές τιμές λιανικής βασικών ειδών διατροφής εις βάρος των καταναλωτών αφήνοντας στο απυρόβλητο τα άλλα στάδια διακίνησης. Η μεγάλη διαφορά τιμών "από το χωράφι στο ράφι" είναι γνωστή εδώ και χρόνια και ήδη η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει διαπιστώσει σοβαρά προβλήματα - στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς νωπών οπωροκηπευτικών. Θα παρέμβει η κυβέρνηση προς αποκλιμάκωση των τιμών προστατεύοντας και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές;
Οι λιανικές τιμές των τροφίμων συνεχίζουν να τινάζουν στον αέρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σχετική λίστα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι αυξήσεις των βασικών ειδών διατροφής κυμάνθηκαν από 4% μέχρι 30%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναλογία μεταξύ τιμών παραγωγού και τιμών καταναλωτή στη χώρα μας είναι 1 προς 6, ενώ στην Ευρώπη δεν ξεπερνά το 1 προς 3.
Πρόκειται για την πλέον μακρόβια και άθικτη απάτη στη χώρα μας, που σπρώχνει παραγωγούς και καταναλωτές στην ανέχεια και στη συνεχή συρρίκνωση των εισοδημάτων τους.
Το θέμα είναι κοινωνικά απαράδεκτο. Η αλληλεγγύη και τα κινήματα των πολιτών δεν λύνουν το πρόβλημα. Απλώς δείχνουν τον δρόμο.
Δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με το κράτος απλό παρατηρητή ούτε βέβαια με ευχολόγια και με παράλυτες και επικαλυπτόμενες τις κρατικές υπηρεσίες ελέγχου.
Η Γραμματεία Καταναλωτή και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, που ασχολείται με τον υγειονομικό έλεγχο, θα αναβαθμιστούν για να υπάρξει έλεγχος και της ασύστολης κερδοσκοπίας, τουλάχιστον στα τρόφιμα.

 

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: