Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013 02:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή υπαλλήλων του ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ στην υλοποίηση με ίδια μέσα του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ LUKAS ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ »

Έναρξη υποβολής αιτήσεων : 03/12/2013
 Λήξη υποβολής αιτήσεων :     13/12/2013