• Πρόσκληση αριθμ. 654/42212/01.03.2019 (ΑΔΑ: 9Ξ5Φ4653ΠΓ-ΜΦΘ), σε διαπραγματεύσεις μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), προς υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων έτους 2019, για την προμήθεια: (α) Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (desktop),τυπικών, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα (cpv: 30213300-8), (β) Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (desktop), απαιτήσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα (cpv: 30213300-8) και (γ) Επίπεδων Οθονών Led, διαγώνιας διάστασης (inches) από 21,5’’ έως 23’’, με υποστηριζόμενη ανάλυση 1920 χ 1080 ή μεγαλύτερη (cpv: 30231310-3), σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα τόσο στην αριθ. 02/2017 (17PROC006006998) Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές, για τη σύναψη Συμφωνίας- Πλαίσιο [της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΕΚΑΑ)], όσο και στην, καθ’ ευόδωση αυτής, αριθ. 02/2018 (18SYMV002934535) Σύμβαση Συμφωνίας- Πλαίσιο.
  • Απόφαση αριθ. 653/41945/01.03.2019 (ΑΔΑ: ΨΑΚ64653ΠΓ-ΡΟ5), που αφορά στην προμήθεια: (α) μονάδων επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τυπικών και απαιτήσεων, και (β) επίπεδων οθονών, τύπου led, στη βάση της αριθ. 02/2017 (17PROC006006998) Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές, για τη σύναψη Συμφωνίας- Πλαίσιο [της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΕΚΑΑ)] και στην, καθ’ ευόδωση αυτής, αριθ. 02/2018 (18SYMV002934535) Σύμβασης Συμφωνίας- Πλαίσιο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα: 15:00’ μ.μ. 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας