Αρχείο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας Βάμβακος 2012

Περιφερειακό Κέντρο Μαγνησίας                                                               

 

Βοιωτία Εύβοια Καρδίτσα Λάρισα
Τεχνικό Δελτίο Νο 1 (29.06.12)

Τεχνικό Δελτίο Νο 1 (20.06.12)

Τεχνικό Δελτίο Νο 1 (20.06.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (03.07.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο2 (16.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2 (13.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο 2 (06.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2 (18.07.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο3  (02.08.12) Τεχνικό ΔελτίοΝο3  (03.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (30.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (02.08.12)
Έκτακτο Δελτίο (10.08.12)
Έκτακτο Δελτίο (08.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (10.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (13.08.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο4  (13.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (20.09.12) Τεχνικό Δελτίο Νο5 (27.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο5 (29.08.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο5 (01.10.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο5(16.10.12) Τεχνικό Δελτίο Νο6(27.09.12) Τεχνικό Δελτίο Νο6  (14.09.12)
      Τεχνικό Δελτίο Νο7 (25.09.12) 
Μαγνησία Τρίκαλα Φθιώτιδα  
Τεχνικό Δελτίο Νο 1 (27.06.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (29.05.12) Τεχνικό Δελτίο Νο 1 (14.06.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο 2 (11.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο 2 (28.06.12) Τεχνικό Δελτίο Νο 2 (03.07.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο3  (27.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (27.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (27.07.12)  
Έκτακτο Δελτίο (07.08.12) Έκτακτο Δελτίο (09.08.12)
Έκτακτο Δελτίο (03.08.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο4 (31.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (30.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (03.09.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο5  (01.10.12) Έκτακτο Δελτίο (05.09.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο5(26.09.12)  
  Τεχνικό Δελτίο Νο5(24.09.12)    

Περιφερειακό Κέντρο  Θεσσαλονίκης                                            

 

Ημαθία Θεσσαλονίκη Κιλκίς  
Τεχνικό Δελτίο Νο1 (29.06.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (07.06.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (13.06.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο2   (26.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2  (20.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2 (12.07.12)  

Τεχνικό Δελτίο Νο3 (03.08.12)

Τεχνικό Δελτίο Νο3 (01.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (07.08.12)  
  Τεχνικό Δελτίο Νο4 (03.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (27.08.12)  
  Τεχνικό Δελτίο No5 (01.10.12) Τεχνικό Δελτίο Νο5(04.10.12)  
Πέλλα Πιερία Χαλκιδική  
Τεχνικό Δελτίο Νο1 (26.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (15.06.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (28.06.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο2  (02.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2 (13.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2 (17.07.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο3   (13.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (03.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (01.08.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο4   (20.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (16.08.12)
Τεχνικό ΔελτίοΝο4 (24.09.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο5 (29.10.12) 
Τεχνικό Δελτίο Νο5 (25.10.12)  

Περιφερειακό Κέντρο Καβάλας 

                                                                 

Έβρος Δράμα Καβάλα  
Τεχνικό Δελτίο Νο1 (Ορεστιάδα) (12.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (06.07.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο1 (Αλεξαν/λη) (24.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2 (27.07.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο2 (Ορεστιάδα) (30.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (08.08.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο2 (Αλεξαν/λη) (30.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (21.09.12)
   
Τεχνικό Δελτίο Νο3   (Ορεστιάδα) (13.08.12)      
Τεχνικό Δελτίο Νο3 (Αλεξαν/λη)  (07.09.12)      
Τεχνικό Δελτίο Νο4 (Ορεστιάδα) (27.09.12)      
Τεχνικό Δελτίο Νο4 (Αλεξαν/λη) (03.10.12)
     
Ξάνθη Ροδόπη Σέρρες  

Τεχνικό Δελτίο Νο1 (13.07.12)

Τεχνικό Δελτίο Νο2 (03.07.12) Φυτοπροστασία (06.07.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο2 (31.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3(30.07.12) 
Τεχνικό Δελτίο Νο1 (06.07.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο3 (22.08.12) Έκτακτο Δελτίο (13.08.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο2 (27.07.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο4  (12.09.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (04.09.12) Έκτακτο Δελτίο (29.08.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο5 (09.10.12) Τεχνικό Δελτίο Νο5(27.09.12) Αποφύλλωση Βαμβακιού (11.09.12)  
    Φυτοπροστασία (08.10.12)  

Περιφερειακό Κέντρο Αχαίας        

                                                                                                                   

Αιτωλοακαρνανία Ηλεία    
Τεχνικό Δελτίο Νο1 (29.05.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (30.05.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο2 (28.06.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2 (06.07.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο3 (17.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (27.07.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο4 (31.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4(10.08.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο5 (17.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο5 (03.09.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο6 (14.09.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο6 (25.09.12)    
  Τεχνικό Δελτίο Νο7(15.10.12)    

 

 

 

 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας