Το ΥπΑΑΤ παρέχει στους πολίτες-επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα υπηρεσίες διαλειτουργικότητας (web services) για τις παρακάτω Ψηφιακές Υπηρεσίες :

i) Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων και Πώληση Γεωργικών Φαρμάκων (ενημέρωση με αυτόματο τρόπο των συνταγών και των παραστατικών πώλησης φυτοφαρμάκων , μαζικά ή μεμονωμένα από το κάθε κατάστημα ή και τους συνταγογράφους).
MedicineWebService (τιμολόγια πώλησης φυτοφαρμάκων)
MedicinePresWebService (συνταγές - τιμολόγια πώλησης φυτοφαρμάκων) 

ii) Εγχώρια νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα (αυτοματοποίηση της διαδικασίας καταχώρισης στοιχείων των ανεξόφλητων τιμολογίων από παραγωγούς/μεταποιητές νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων).
FFInvoicesWApi 

Οι εταιρείες που επιθυμούν χρήση της υπηρεσίας διαλειτουργικότητας, παρακαλούνται όπως:

  1. Κατεβάσουν το αρχείο αίτηση - πολιτική χρήσης.
  2. Να αποστείλουν συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους την αίτηση, με βεβαιωμένο γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: webservices@minagric.gr. 

Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: