Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχεδιάζει και υλοποιεί μια σειρά Ψηφιακών Υπηρεσιών (βλ Πίνακα) που θα διευκολύνουν και θα απλοποιήσουν τις σχετικές διαδικασίες συναλλαγής του κοινού με το Υπουργείο και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του. Θα αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, θα μειώσουν το κόστος τους και θα διασφαλίσουν τη διαφάνεια των  συναλλαγών.   .......

EasyCapture3

 

 

 

Υποκατηγορίες