Οδηγίες για την Ετικέτα και Συσκευασία των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

  1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 547/2011 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3575/40028/01.04.13). Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (01.04.2013)
  2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 547/2011 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 97254/79263/26.06.13). Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (26.06.2013)
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Σχετικές Αναρτήσεις