Αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  1. Εφαρμογή απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης & Τροφίμων 183351/07.04.2010 αριθμ.πρωτ.187549/06.08.2010
  2. Σκευάσματα αναφοράς για την διεξαγωγή πειραμάτων μετά την εφαρμογή του Κανονισμού 1107/2009 αριθμ.πρωτ.96590/16.05.2011
  3. Αποθήκευση φ/π που χρησιμοποιούνται για πειραματισμό αριθμ.πρωτ.97091/24.05.2011
  4.  Πρωτόκολλο πειραματισμού για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με τη μέθοδο δολωματικού ψεκασμού αριθμ.πρωτ.3041/33974/19.03.2013
  5. Πρωτόκολλο πειραματισμού αποτελεσματικότητας για τη καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης αριθμ. Πρωτ. 4613/130126/16.05.2022

  

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις