Επίσημος Έλεγχος Σφαγείων

Έντυπα ευρημάτων ελέγχου προ ή μετά σφαγής
(07.11.2014)
Χοίροι Αιγοπρόβατα Βοοειδή Πουλερικά Κουνέλια Εκτρ.Θηράματα

Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Επίσημος έλεγχος - Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση

Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών

Σχετικές Αναρτήσεις