Ήπειρος (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια)

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

Θεσπρωτία (Thesprotia)


  1. Μικροβιολογικός΄Ελεγχος (Microbiological Testing) 
  2. Θαλάσσιες Βιοτοξίνες (Marine Biotoxins) - Δυνητικά Τοξικό Φυτοπλαγκτό (Presence of Toxin-Producing Plankton) (Αρχείο Αποφάσεων 2023) - (Αρχείο Αποφάσεων 2022) - (Αρχείο Αποφάσεων 2019)(Αρχείο Αποφάσεων 2013)
  3. Χημικές Προσμείξεις (Chemical Contaminants)
  4. Έλλειψη δείγματος ή μη επαρκής δειγματοληψία (Αρχείο Αποφάσεων 2019)(Αρχείο Αποφάσεων 2018) - (Αρχείο Αποφάσεων 2017) - (Αρχείο Αποφάσεων 2016)

Πρέβεζα (Preveza)


  1. Θαλάσσιες Βιοτοξίνες (Marine Biotoxins) - Δυνητικά Τοξικό Φυτοπλαγκτό (Presence of Toxin-Producing Plankton) (Αρχείο Αποφάσεων 2023) - (Αρχείο Αποφάσεων 2022) - (Αρχείο Αποφάσεων 2021) - (Αρχείο Αποφάσεων 2020)(Αρχείο Αποφάσεων 2019)(Αρχείο Αποφάσεων 2015)(Αρχείο Αποφάσεων 2014) -  (Αρχείο Αποφάσεων 2013)
  2. Χημικές Προσμείξεις (Chemical Contaminants)
  3. Έλλειψη δείγματος ή μη επαρκής δειγματοληψία (Αρχείο Αποφάσεων 2022) - (Αρχείο Αποφάσεων 2021)

Δ/νση  Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Σχετικές Αναρτήσεις