Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

 

 

Διαδικασίες έγκρισης μέσων σήμανσης: Κωδικοποίηση διατάξεων εθνικής νομοθεσίας

 

Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών 

Σχετικές Αναρτήσεις