Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί

 

 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 06  Οκτωβρίου  και ώρα 15:00 μ.μ.


 

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας ( ΔΣΕ) με έδρα τη Μαδρίτη, έχει προκηρύξει την πλήρωση των τεσσάρων παρακάτω θέσεων στον Οργανισμό:
• INTERNAL COMPTROLLER,
• HEAD OF THE OLIVE GROWING, OLIVE OIL TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT UNIT,
• HEAD OF THE OBSERVATORY & INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT και
• HEAD OF THE PROMOTION DEPARTMENT).
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε το παρακάτω link:
https://www.internationaloliveoil.org/contracts-grants-vacancies/vacancies

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: