1. ΣΧΕΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2. ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 1235/2008 

Για τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται εκτός της ΕΕ, προβλέπονται τέσσερα διαφορετικά καθεστώτα εισαγωγής δυνάμει του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007. 
Ωστόσο, μόνο δύο εξ αυτών βρίσκονται προς το παρόν σε εφαρμογή, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

1

Μέσω αναγνω­ρισμένων ως ισοδύναμων τρίτων χωρών

Άρθρο 33  παράγραφος 2   του καν (ΕΚ) 834/2007

ΝΑΙ

Κατάλογος αναγνωρισμένων ως ισοδυνάμων τρίτων χωρών (ΠαράρτημαΙΙΙ του καν(ΕΚ)1235/08)

2

Μέσω αναγνωρι­σμένων φορέων / αρχών ελέγχου για τους σκοπούς της ισοδυναμίας

Άρθρο 33 παράγραφος 3 του καν (ΕΚ) 834/2007

ΝΑΙ

Κατάλογος αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους  σκοπούς της ισοδυναμίας  (ΠαράρτημαΙV του καν(ΕΚ)1235/08)  

3

Μέσω προηγούμενης  χορήγησης Άδειας Εισαγωγής

Άρθρο 19 του καν (ΕΚ) 1235/2008

OXI

Ίσχυε  έως 1/07/2014

 

4

Μέσω αναγνωρι­σμένων φορέων / αρχών ελέγχου για τους σκοπούς της συμμόρφωσης

Άρθρο 32 παράγραφος 2   του καν (ΕΚ) 834/2007        

ΑΝΕΝΕΡΓΗ  Δεν έχει καταρτιστεί κατάλογος

 

 

  

  

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής &
Γεωγραφικών Ενδείξεων

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: